8965 نتيجه يافت شد  (0.03 ثانیه)
11
... یقینی اجمالی، و این طریقه قدماء متکلمین امامیه است مثل هشام ... بین فلسفه و کلام را بایستی مربوط به کلام متقدمان دانست، زیرا ... تفاوت‌ها مربوط به کلام متقدمان است و کلام متأخران به‌ فلسفه ... حکمت، یقینی است و مقدمات استدلال در کلام، مسلمات و مشهورات ...
12
... المسلمین من القول بقدم الکلمات و الحروف. و الذین یقولون بقدم الکلمات من الاصوات ... و الحروف، طائفة ینکرون البحث و الکلام من ... منها. و اما الذین یقولون بقدم کلمات و حروف غیر هذه المؤلفة ...
13
... ، حکم مرتکب کبیره، حدوث و قدم کلام الاهی، ذات خداوند و صفات ... شده است. ... مراد از کلام قدیم ... مراد از کلام قدیم یا سنتی نیز همان ... ماهوی کلام جدید و کلام قدیم و 2. یکسان‌انگاری ماهیت کلام جدید با کلام قدیم ...
14
... روح و نفس از دیدگاه متکلمان متقدم ... متکلمان متقدم، از معتزله و اشاعره ... بر مباحث مورد توجه متکلمان متقدم، مسائلی را مطرح کرده ... تجرد نفس در آرای متکلمان متقدم و متأخران متأثر از ... شفاء مقایسه نمود. از میان متکلمان متقدم، راغب اصفهانی از اشاعره ...
15
... این نوشتار به بررسی مبادی کلامیِ» اصالت تقدم ابلاغ «و» اصالت متربی ... . ... نتیجه‌گیری از مباحث کلامی ... از» اصالت تقدم ابلاغ «،» اصالت متربی «و ... ادبی انجام داد. بر اساس مقدمات کلامی و تقسیمات و توضیحاتی که ... با عموم مردم، کلام است، بر اساس اصالت تقدم ابلاغ و اصالت ...
16
... درباره مذهب باقلاّنی و کیفیت قدم کلام اللّه نمی‌دهد و ... دلالت» از آن کلام قدیم می‌کند. این کلامِ قدیم همان است که ... از حیث‌ اعتبار، متکلمان قواعد مقدماتی فن‌ کلام را که‌ متقدمان وضع‌ کرده‌ ... توانند بقا یابند. از این‌ مقدمه متکلمان اشعری‌ نتیجه‌ می‌گیرند ...
17
... ، کنیه‌اش‌ ابوالمعالی‌ متکلم‌ بزرگ‌ اشعری‌ و فقیه ... ءالدین‌، کنیه‌اش‌ ابوالمعالی‌ متکلم‌ بزرگ‌ اشعری‌ و فقیه ... دوره انتقال‌ از مرحله متقدم کلام اشعری‌ به‌ مرحله متأخر ... نهادن‌ میان‌ مقطع‌ مقدّم و متأخر کلام اشعری‌ است‌، جوینی ...
18
... به قدماء نسبت داده است. در توضیح آن گفته‌اند: «متکلم، اعمّ ... ) دیگر. به گفته ابوالخیر، قدمای متکلمین موضوع علم کلام را ذات و صفات ... یا عقاید دینی ... محقق لاهیجی کلام قدما را چنین تعریف کرده است ...
19
... ، قدیم دانست؟ ... لفظی و حادث بودن کلام خدا ... متکلمان معتزله و امامیه کلام ... و فعلی باز نگردد، آن کلام قدیم خواهد بود. اما با توجه ... و جدال درباره حدوث و قدم کلام الهی میان موافقان و مخالفان ...
20
... : 1. جواز رویت خداوند . 2. قدم کلام خدا . 3. اثبات صفات ازلی ... درباره این آیات سکوت کرد. ... قدم کلام الله ... اشعری معتقد است که ... است: 1. کلام نفسی 2. کلام لفظی . آن چه قدیم است کلام نفسی است ...
8965 نتيجه يافت شد  (0.03 ثانیه)
جعبه ابزار