1080 نتيجه يافت شد  (0.00 ثانیه)
991
... : اکنون به جای نابود کردن غولان و چیره شدن بر ستمکاران ...
992
... بعد از این که امپراطوری مغول از دیار چین محو و ...
993
... بعد از این که امپراطوری مغول از دیار چین محو و ...
994
... آن روزها که در ایران غول استبداد درفش افراشته، کسی را ...
995
... صفویان ... سرانجام در دوره حکومت مغول‌ها از قرن هفتم، دامنه ...
996
... مکتب کلاسیک دوره پیش از مغول، یعنی مشایی، اشراقی، عرفانی و ...
997
... دوره تقریباً از زمان حمله مغول به ایران (قرن 7) آغاز ...
998
... . به عنوان نمونه «در دوره مغول، تاریخ‌نویسی در ایران رواج ...
999
... . ... قرن هفتم و هشتم ... حمله مغول و خراب کردن کتابخانه‌ها ...
1000
... نامیده می‌گردند مانند مفهوم غول این مفاهیم را وهمیات نیز ...
1080 نتيجه يافت شد  (0.00 ثانیه)
جعبه ابزار