18 نتيجه يافت شد  (0.03 ثانیه)
11
... . راه حل سوم از آنتیفون سوفسطایی (همان‌ قرن) است که درباره ... در جای دیگری او را سوفسطایی خوانده ــ اشاره کرده است. وی ... این اعتقاد متأثر از پروتاگوراس سوفسطایی بوده که معتقد بوده است ... از پژوهش‌های دقیق به مغالطه‌هایی که خوب می‌شناسیم ...
12
... ؛ ص203 قیاس راست؛ ص203 قیاس سوفسطائی؛ ص203 قیاس شعری؛ ص203 قیاس ... ص205 قیاس معکوس؛ ص206 قیاس مغالطی؛ ص207 قیاس مقسم؛ ص207 ... ک ... ؛ ص264 معقولات ثانیه؛ ص266 مغالط؛ ص268 مغالطه؛ ص268 مغالطی؛ ص268 مفارق؛ ص268 مفرد ...
13
... علم بوده‌اند مانند سوفیسم سوفسطایی‌گری و سپتی‌سیسم شک ... است هر چند در واقع مغالطه است و استناد به آن ... حل مطلب و بیان وجه مغالطه در آن این است که ...
14
 
15
... (فائدون)؛ تئه تتوس؛ غورغیاس (گرگیاس)؛ سوفسطائی. ویلیام اهل موئربکه، در قرن ... یک از آن‌ها نوعی مغالطه هست و بسیاری از آن ...
16
... ادعا، سقوط در وادی هولناک سوفسطایی و لاادری‌گری است و ... موجب بدبختی قلمداد می‌کند غلط است و نه فهمی که ... در بخشی ثابت می‌داند غلط است. " ... عصری بودن معرفت دینی ...
17
... بعداً می‌پردازیم.) (در محاوره سوفسطائی و محاوره‌های بعدی حقیقت ... ماتقدم احکام غلط است اما این احکام غلط مهم‌ترین ... و تحقیق کنیم. تصورات غلط آنهایی‌اند که نمی‌توانیم ... ‌ اندیشه‌ای غلط باشد ولی همان‌ اندیشه غلط به حال ... گردو باشد گرد است) امّا غلط است (اگر این شیء ...
18
... . از فلاسفه قبل از میلاد سوفسطائیان و از فلاسفه متاخر ... رسوم هستند و صحیح و غلط ندارند، شایدنظر مخالف صحیح باشد ... نباشد و مردم آنرا سیاستی غلط و مخالف منافع شخصی و ...
18 نتيجه يافت شد  (0.03 ثانیه)
جعبه ابزار