20719 نتيجه يافت شد  (0.04 ثانیه)
21
... که موضوع بحث: تصویر، دقیق شناسانده شود: ... تصویر ... تصویر آن بخش از نشانه ... این اعتبار؛ نشانه‌های تصویری بشمارند. دلالت تصویر بر معنی، بر ... تعریف خارج است. صورت‌گری و مصوّر بودن خداوند که در ... در تصویر نیز، تنها در صورتی که برابرسازی بین تصویر و صاحب تصویر، نزد ...
22
... هزینه‌های خانواده نیز دگرگونیهایی صورت گرفت. از طرفی ابزارهای نوین ... سایر نیازمندیهای وی اندیشید. بدین صورت که امکان کار و تحصیل ... ، می‌پردازیم. ... آرای فقیهان ... در صورتی که مرد دچار تنگنای اقتصادی ... اینان به صبر زن در صورت تنگدستی مرد، باوردارند. برای قول ...
23
... ذهنی است که طی آن صورت شی‌ء محسوس ، ... فعال، واهب الصور یا بخشندۀ صورت‌هاست و بدون ... به تعالی یافتن صورت عینی به صورت حسی، خیالی و ... یعنی صورت عینی به صورت حسی، و صورت حسی به صورت خیالی ... تعالی می‌یابد تا به صورت ...
24
... دو روایت عبدالرحمن اشتباهی صورت گرفته، می توان ... « اصحاب اجماع » به صورت ویژه مورد اعتماد و صحیح ... ، همانند کلینی به صورت مرسل آورده است. شیخ ... نداشته باشد؛ در این صورت پنهان شدن دیوارها یا نرسیدن ... ، این موضوع به صورت غیرمستقیم مورد ابتلای مردان نیز ...
25
... اعمال خود بازداشت. در این صورت مسلمانان موظف خواهند بود ولایت ... حدود الهی تجاوز نمایند به صورت علنی شراب بخورند و اعمال ... : خروج علیه پیشوایان حتی در صورت گناهکار بودن آنان جایز نیست ... ) می‌باشد، که در این صورت بهبود اوضاع، امنیت مردم، ...
26
... گاه‌ صورت یا صورت‌های‌ دیگری‌ را، غیر از صورت باور ... (ماده‌) باش‌ برای‌ (پذیرفتن‌) صورت‌های‌ همه معتقدات‌، زیرا خداوند ... است‌. ... خبردادن الهی ... اختلاف‌ صورت‌ها به‌ چه‌ باز می ... : خالق‌، رازق‌، باری‌، مصوّر و نام‌هایی‌ مانند این ...
27
... به تمام سرزمینها، در صورت ثابت شدن آن در اقلیمی ... همچون شیخ مفید در صورت دیده نشدن هلال در افقی ... حلبی و ابن زهره در صورت ابری بودن آسمان، به طور ... و شام ، در این صورت، سرزمینهای دور پیرو دیده شدن ... بودن هلال، به این صورت مطرح می‌گردد: (دیدن ...
28
... عینی‌ غیر ممکن‌ است‌. صورت جسمیه‌ نیز جوهری‌ بالفعل‌ است ... کوشش‌ مشائیان‌ را برای‌ اثبات‌ صورت جوهری‌ جسم‌ ، بیهوده‌ خوانده‌ ... همواره‌ در پی‌ مفارقت‌ یک‌ صورت، صورتی دیگر در مادّه‌ حلول‌ می ... به‌ سبب‌ حلول‌ این‌ صور است‌. این‌ صور را، که‌ مقوم‌ جوهر ...
29
... رفتار نماید؛ در غیر این صورت بیعت کنندگان، تعهّدی در ... مجلس به وزیران پیشنهادی صورت می‌پذیرد. آنچه بر ... و عدم انتقاد در صورت شکست صورت می‌پذیرد. در این ... با افکار عمومی، به صورت موثّرتری به انتقادات مطبوعات گردن ... و یا پنهانی صورت پذیرد؛ بدین صورت که به جاى ...
30
... حاکم، در رؤیت هلال، در صورتی مشمول روایات نهی از ... استناد به سیره عقلا چنین تصویر می‌کند: الظاهر انّ ... چندانی ندارد. در این دو صورت، اطلاق دلیل حکم حاکم، ... روشن است. در این صورت، احتیاجی به نصب نماینده نیست ... به آرای فقیهان، مسأله دو صورت اساسی دارد: 1. احتمال ...
20719 نتيجه يافت شد  (0.04 ثانیه)
جعبه ابزار