20719 نتيجه يافت شد  (0.03 ثانیه)
11
... ماده وحرکت وصورت، عناوین فصول بعدی هستند ... جسم طبیعت، ماده، صورت واعراض را بیان ... عنصری، علت فاعلی، علت صوری وعلت غایی علل چهارگانه ... عبارت از فاعل، ماده، صورت وغایت می‌ داند. ... می‌باشند، به این صورت هستند: ... مقاله اول ...
12
... نقل می‌کند از قبیل صورت بودن آن، هیولی بودن آن ... ناطبیعی در سه صورت حاصل است: 1. در صورت همسایگی با جسم ... طبیعت سرد آب که در صورت گرم شدن بخار شده و ... عبارتند از: حس مشترک، قوه مصوره، قوه تخیل، قوه وهم و ... آخرین بحث کتاب که به صورت مبسوط و در فصول مختلف ...
13
... ذهن در قالب یک صورت یا شکل منعکس نمی‌شود ... نفرتی که گوسفند در صورت گرگ ادراک می‌کند) نمی ... دوم را با وساطت قوه مصوره (حس مشترک) درک می ... ؛ چون معنی هستند نه صورت به همین جهت غیر از ... مدرکات خود را به صورت مقید درک می‌کند. ... قوه خیال دارد که صور ادراک شده در آن ...
14
... او هستند. قوه مصوره ، به تنهایی، صورت گر نطفه نیست. فاقد ... می‌دانند. چون هر صورت معقوله، فعلیت محض و مبرای ... باشد. قوه خیال و صور آن، دارای تجرد برزخی‌ ... که باوضع است حاصل شود. صورت علمیه، مطلقا، وجودی مجرد ... خودش، حکمی خاص و صورتی خاص است. دار آخرت، ...
15
... مژگان و موی سر و صورت شاه، درون مایه این پیکرگزاری ... علوم ، ایجاد روزنامه و «جریده مصوره»، رفع تقیه از پیروان طریقه ... البلدان نیز به کار بست. تصویر این کتاب در سال‌های ...
16
... ‌کند. این خانه اکنون به صورت مسجد است و قبه‌ای ... شهرها 5- اثبات نقشه‌های مصوره دال بر موقعیت جغرافیایی سرزمین ...
17
... واسطه حجاب معنوی یا صوری است؛ همانند تکلیم خداوند ... وحیانی انتقال یافته است. ... صورت دوم تحقق وحی ... در مرحله ... اللّه» کلام الهی به یک صورت نبوده، گاهی با رسولان ... ) در «طور» نیز به این صورت بوده است. ... پانویس ...
18
... واسطه حجاب معنوی یا صوری است؛ همانند تکلیم خداوند ... وحیانی انتقال یافته است. ... صورت دوم تحقق وحی ... در مرحله ... اللّه» کلام الهی به یک صورت نبوده، گاهی با رسولان ... ) در «طور» نیز به این صورت بوده است. ... پانویس ...
19
... فسادند. این‌ صورت اخیر، یا صورت فلکی‌، منبعث‌ از صورت کلیه موجودات‌ ... که‌ جسم‌، موجودی‌ است‌ مصور به‌ صورتهای ویژه آن‌، و بدین‌ سان ... ‌. وی‌ می‌گوید: «صورت عقل‌، همه صورت‌ها را دربرمی‌گیرد ... با عمل‌ عقل‌ است‌؛ صورت نفس‌ حاسّه‌، صورتهای جسمانی‌ را می‌گیرد ...
20
... ‌ نگهداشته‌ شده‌ است‌. ... تصویر دوم ... تصویر دیگر ابن‌ عربی‌ از ... بدین‌سان‌، انسان‌ صورت‌ِ الهی‌ و صورت کَونی‌ را به‌ ... ‌ و محدثان‌ اشعری‌، «حدیث‌ صورت» را ناصحیح‌ می‌شمارند. از ... که‌ انسان‌ مثال‌ِ (نگاره) صورت الهی‌ بوده‌ است‌، مانند ...
20719 نتيجه يافت شد  (0.03 ثانیه)
جعبه ابزار