13 نتيجه يافت شد  (0.02 ثانیه)
11
... بن یوسف بن محمد بن عباس حاکمی (512-590 ق/1118 ... نیای بزرگ او محمد بن عباس نیز فقیهی سرشناس بوده و ... بار به عنوان فرستاده خلیفه عباسی به موصل رفت. او علاوه ... همان‌جا بود که خلیفه مستضیء در پای وعظ او می ...
12
... (متوفی 549)، وزیر مقتفی عباسی ، بود که در محله اَزَج ... ( متوفی 598) از کنیزکان مُستضی (حک: 566 ـ 575)، پس از ...
13
... ایجاد کرد. در 467 مقتدی عباسی دارالشاطئیه را با بناهای شگفتِ ... اتمام کار درگذشت. در 574 مستضی ء این ساختمان را ویران کرد ...
13 نتيجه يافت شد  (0.02 ثانیه)
جعبه ابزار