48 نتيجه يافت شد  (0.02 ثانیه)
21
... مقام قاضی القضاتی ری منصوب کرده بود امتناع ورزید ... گیرد. وی در کتاب «مثالب الوزیرین» خود عبدالجبار را ... و ایالات اطراف جبال منصوب کرد. ... پیوندهای عبدالجبار ... عباد ... به مناسبت انتصاب عبدالجبار استقبال رسمی از ... ابو عبدالله بصری بودند. انتصاب عبد الجبار هم بخشی ...
22
... اند. همچنین اشکالاتی از جمله ناصبی بودن، یا کفر باطنی در ... ‌اند، کنار بگذارد. ... شبهه ناصبی بودن مختار ... یکی از تهمت ... اشکال دارد؟ ... نتیجه شبهه ناصبی بودن مختار ... هیچ دلیل صحیحی ... الاعتبار، وانما اعداؤه عملوا له مثالب لیباعدوه من قلوب الشیعة، کما ...
23
... یاران وی را هدایا و مناصب ببخشد، نام آنان را ... است که ابومسلم از انتصاب ابوجعفر به ولایت‌عهدی ... غارت و انزوا و بندگی نصیبی نداشتند، ابومسلم را به ... زین‌العابدین علوی و مثالب العباسیه از نویسند‌ه‌ای ... خاندان پیامبر ایشانند، بی‌نصیب نمانند. چنانکه وقتی ابومسلم ...
24
... ‌طالب (علیه‌السّلام) و مثالب غاصبین حقش از‌ کتب ... جـمعیت، جایی برای‌ سکونت‌ و نصب خـیمه نـیست، ‌امـا در ... من شروع‌ کردم‌ به نـصب خـیمه. یـکی از ماموران با ... مرا گرفت تا مانع‌ از‌ نصب خیمه شـود. گـفتم: «چه ... بینی اینجا خیمه‌های‌ امیر‌ نـصب شـده‌ اسـت‌.» وقتی‌ این ...
25
... مغضوب واقع می‌شود، ابوحیان مثالب الوزیرین را می‌نویسد و ... ، قضات، مشایخ، ارباب پیشه، اصحاب مناصب، شراب‌خواران، افیون‌زدگان بنگی ... رئیس ارباب پیشه و اصحاب مناصب را به «خوک» و بزرگشان ...
26
... شعوبی که کتابی در ذکر مثالب عرب نگاشته بود، هدیه‌ای ... دیگری را به جای ایشان منصوب کند. ... دیدگاه دیگر ... برخی دیگر ...
27
... و تناقض در مناقب و مثالب میان رجال مذاهب به وقوع ... مِنْ رَسُولِ اللَّهِ (ص) فَقَالَ نَصْبُهُ إِیای یوْمَ غَدِیرِ خُمًّ فَقَالَ ...
28
... (مجموعه شعری در فقه) المناقب والمثالب، تأویل القرآن و الهمة فی ... الخلفاء الاسماعیلیة، حیث کان قاضیا منصوبا من قبلهم بمصر لکنه قد ... المختلفین فی الدین، فأقام مناره، ونصب اعلامه، وشرّع شرائعه وقوّم احکامه ... حیاة ابیه علمنا انه انما نصب ابنه اسماعیل للدلالة علی امامة ...
29
... وتناهوا فی قذف الائمة الماضین وثلب اهل الحق وعصابة الدین، ولعنهم ... و در آنجا عهده‌دار منصب قضا شد، وی گفته است ... ؛ در حالی که شایستگی این منصب را نداشت؛ به همین خاطر ... ها ناکام ماند و سودی نصیب او نشد. جالب است که ... که سلطان با فرمان خودش منصب امامت را به تو تفویض ...
30
... فرقه‌های اسلامی (غیر از نواصب) را مسلمان می‌دانند ... وتناهوا فی قذف الائمة الماضین وثلب اهل الحق وعصابة الدین، ... در آنجا عهده‌دار منصب قضا شد، وی گفته ... چنان فحش و ناسزا نصیب او کرده‌اند که حتی ... ‌های اسلامی (غیر از نواصب) را مسلمان می‌دانند ...
48 نتيجه يافت شد  (0.02 ثانیه)
جعبه ابزار