127 نتيجه يافت شد  (0.11 ثانیه)
21
'''مارقین''' در اصطلاح فقه نظامی به ... تعبیر می‌شود. ... معنای لغوی ... مارِق در لغت به کسی که ...
22
... ؛ علم (اصطلاحات نظامی)؛ پرچم ... م ... مارقين (اصطلاحات نظامی) ... ؛ مارقین مبارزه ...
23
 
24
 
25
... یتعلق بالقنوت، شرح الخارق وجرح المارق، العقاب الهاوی علی الثعلب العاوی ...
26
... شهید (د 1104ق) نیز السهام المارقة من اغراض الزنادقة را نوشت ...
27
... ‌ شود. ... آثار یافت‌ نشده‌ ... 1.المرقی الی‌ القدس‌ الابقی‌ 2.مختصر ...
28
... ‌ الارجیّة و النسمات‌ اللبنفسجیة بنشر مارَق‌ً (راق‌َ) من‌ مقاصد الخزرجیَة که ...
29
... ‌ عربی‌ بود و ابوالربیع‌ کفیف‌ مارقی از مریدان‌ او بوده‌اند ...
30
... آثار او عبارت‌اند از: المرقاة المیزانیة، در منطق، که رساله ...
127 نتيجه يافت شد  (0.11 ثانیه)
جعبه ابزار