2321 نتيجه يافت شد  (0.02 ثانیه)
991
... "‌ای کسانی که ایمان آورده‌اید! هنگامی که برای نماز روز ... "‌ای کسانی که ایمان آورده‌اید! افرادی که آیین شما را ... "‌ای کسانی که ایمان آورده‌اید آنها که آئین شما را ... "‌ای کسانی که ایمان آورده‌اید! افرادی که آیین شما را ... نمی‌خورد، و هیچ فایده عقلایی و جدی در آن ...
992
... »؛ «اى کسانى که ايمان آورده‌ايد! هنگامى که در راه خدا ... می‌فرماید: غنیمت‌ها و فوایدی که نزد خدای تعالی است ... این بود که حکم را تایید کرده باشد. ... قتل خطایی نه ...
993
... ! اگر در آنها رشد (کافی) یافتید اموالشان را به آنها بدهید ... ) نصف آنچه را تعیین کرده اید (به آنها بدهید) مگر اینکه ... ! اگر در آنها رشد (کافی) یافتید اموالشان را به آنها بدهید ...
994
... اى كسانى كه ایمان آورده‌اید، از چیزهاى پاكیزه‌اى كه ... شكرگزاری در انسان باشد. * «و ایدکم بنصره و رزقکم من الطیبات ... شما را با یاریش تایید نمود و از روزی‌های ... و از فضل خدا طلب نمایید، شاید که شاکر باشید.» * ... ؛ هرکس سپاس گذار باشد فائده شکر به خودش بازگشت دارد ...
995
 
996
... (و لو رحمناهم) بیان و تأیید عدول ایشان از صراط است ... رفع گرفتارى از آنها کنیم فایده‌اى به حالشان ندارد، هم ...
997
... غرض است. هشام در تأیید و تصدیق این استدلال، ... (بیروت)؛ (47) محمدبن محمد مفید، الفصول المختارة من ‌العیون ... 1985؛ (48) محمدبن محمد مفید، المسائل‌السرّویه، قم ... 1413؛ (49) محمدبن محمد مفید، اوائل المقالات، بیروت 1414؛ ( ...
998
... ؛ ای کسانی که ایمان آورده‌اید یهود و نصاری را تکیه ... ‌کند*... * ‌ای کسانیکه ایمان آورده‌اید، افرادی که آئین شما را ... : «‌ای کسانی که ایمان آورده‌اید آنها که آئین شما را ... دیگری نمی‌خورد، و هیچ فایده عقلائی و جدی در آن ...
999
... به نوشتن تاریخی درخور و مفید تشویق کرده، نام می‌برد ... تجربه نیز آن‌ها را تایید کند. البته یادکرد شگفتی‌های ... ‌های کتاب، ارائه آگاهی‌های مفید و دست اول از وضع ...
1000
... اسلامی اروپا را تصویب و تایید اداره مذکور دانست. دولت ترکیه ... کشور نیز نقش سازنده و مفیدی داشته باشند. سازمان دیانت 740 ... و قدرت‌طلبی نمود. ... فدراسیون ایده‌آل‌ اندیشان دموکراتیک ترک ... فدراسیون ... ایده‌آل‌ اندیشان دموکراتیک ترک در ...
2321 نتيجه يافت شد  (0.02 ثانیه)
جعبه ابزار