538 نتيجه يافت شد  (0.32 ثانیه)
11
... فی حقایق القرآن از شیخ المشایخ صدرالدین ابومحمد ... شیخ شطاح و صاحب شطحیات از اقطاب صوفیه و مشاهیر ... ایام بود که با شیخ الاشراق سهروردی هم مباحثه ... روائی است. شـیـخ منتجب الدین و ابن شهر آشوب و شیخ عبدالجلیل قزوینی ...
12
... . ... دیدگاه علمای رجال ... شیخ طوسی در فهرست سه بار ... ‌نویسان متاخر افرادی را که شیخ نام برده، یک نفر دانسته ... دارد و به‌علاوه خود شیخ در کتاب ... نکته لازم است که ابن شهر آشوب همانند شیخ طوسی، از عبدالله دوبار ...
13
... صادق (علیه‌السّلام) است، از شیخ خود عاصم روایت کرده است ... (مؤلف نقض الفضائح، او را شیخ ابن شهر آشوب و ابوالفتوح رازی، برشمرده ... است) و قـرائت را از شیخ خود ...
14
... روائی است. شـیـخ منتجب الدین و ابن شهر آشوب و شیخ عبدالجلیل قزوینی از ...
15
... گفتار او تکیه دارد. ابن شهر آشوب هم او را از اصحاب ... مزاحم هلالی خراسانی است. ابن شهر آشوب می‌گوید: او اصالتا کوفی ... او غیر قابل اعتناست. ابن شهر آشوب وی را از اصحاب امام ... و احتمالا در عبارت شیخ و ابن شهر آشوب اشتباهی رخ داده است ...
16
... ، 3 - استبصار شیخ صدوق، 4 - تهذیب الاحکام شیخ صدوق.) ادغام شده ... م 450 ق)، شیخ طوسی (م 460ق)، ابن شهر آشوب (م 588 ق ... ) از مشاهیر عالمان شیعه، و ... شیعه، همانند: شیخ صدوق، نجاشی، شیخ طوسی، ابن شهر آشوب، علامه حلی و ...
17
... چنین بوده است. ... شهرت تفسیری ابن عباس ... شیوه ... ‌اند. ... =قول شیخ طوسی= ... همچنین شیخ طوسی از حسن ... آنان می‌چرخید». ... =قول شیخ طوسی و مامقانی= ... مامقانی ... در بغداد شیخ حدیث و به تفسیر شهره بود؛ تفسیر ... احتمالا در عبارت شیخ و ابن شهر آشوب اشتباهی رخ داده ...
18
... ‌اند. ... =قول شیخ طوسی= ... همچنین شیخ طوسی از حسن ... آنان می‌چرخید». ... =قول شیخ طوسی و مامقانی= ... مامقانی ... در بغداد شیخ حدیث و به تفسیر شهره بود؛ تفسیر ... بغدادی -چنان‌که در مشایخ خود آورده- در دمشق ... احتمالا در عبارت شیخ و ابن شهر آشوب اشتباهی رخ ...
19
... فی رد توبة الخاطئة)، نوشته شیخ مفید ، ابو عبدالله، محمد ... ، از جمله، نجاشی، شیخ طوسی، ابن شهر آشوب، علامه مجلسی، محدث نوری ... در جامعه ترویج دهند. شیخ مفید، با نگارش این کتاب ... است. ... گزارش محتوای کتاب ... شیخ مفید، در این کتاب، تمام ...
20
... کتاب الارشاد، شیخ کلینی در اصول کافی، ابن‌شهر آشوب در مناقب، ... در روایتی که شیخ مفید و ابن‌شهر آشوب نقل کرده‌اند ... بن یوسف ثقفی گردید. ابن‌شهر آشوب (رحمة‌الله‌علیه) می‌ ... داشت. به هر حال ابن‌شهر آشوب، در کتاب شریف المناقب ...
538 نتيجه يافت شد  (0.32 ثانیه)
جعبه ابزار