213 نتيجه يافت شد  (0.03 ثانیه)
11
... سلاسل سهروردیه ، چشتیه ، قادریه و شطاریه بر لمعات به این امر ...
12
... رسول الله شریک صانع شریکیه شطاریه شعبانیه شعبة بن الحجاج شعبده ...
13
... از ثاقب دده، رسالۀ ملامیۀ شطاریه از سلیمان سعدالدین مستقیم‌زاده ...
14
... شرح‌ شیخ‌ عیسی‌ (از عرفای شطّاریه در هند، متوفی‌ 1031) بر ...
15
... گشت. ... منظور از شطر مسجدالحرام ... (فول وجهک شطر المسجدالحرام و حیث ما ... کنتم فولوا وجوهکم شطره) کلمه (شطر) بمعنای بعض است، و ... فلنولینک قبلة ترضیها، فول وجهک شطر المسجد الحرام) در نتیجه آن ... ، فلنولینک قبلة ترضیها، فول وجهک شطر المسجدالحرام) الخ، آنگاه دست آن ...
16
... «فلس»، جمع آن «اشطر و شطور» است. در لغت به ... ، سجود و... ، «جزء و شطر نماز» است ولی وضو ، رو ... « شرط نماز » است. فرق «شطر» و «شرط» در این است ... داخل است. ... بحث صرفی ... «شطریت» و «شرطیت»، مصدر جعلی « ... برگرفته از مقاله «فرق شطریت و شرطیت»، تاریخ بازیابی ...
17
... قبلة ترضـها فول وجهک شطر المسجد الحرام وحیث ما ... کعبه بازگردان (فول وجهک شطر المسجد الحرام). نه تنها در ... قبلة ترضـها فول وجهک شطر المسجد الحرام وحیث ما ... قبلة ترضـها فول وجهک شطر المسجد الحرام وحیث ما ... «ومن حیث خرجت فول وجهک شطر المسجد الحرام... * ومن حیث ...
18
... عثمانی است. ... دلایل شاطر بر منع ترجمه ... استاد شاطر، سردمدار مخالفان ترجمه ... اطمینان یافته بودند؟. (سپس استاد شاطر برای این موضوع چنین مثال ... پس کیست؟!. ... پاسخ وجدی بر شاطر ... استاد محمد فرید وجدی از ... ندارد. ... بیان آیات مخالف رای شاطر ... استاد وجدی آیات را به ...
19
... عثمانی است. ... دلایل شاطر بر منع ترجمه ... استاد شاطر، سردمدار مخالفان ترجمه ... اطمینان یافته بودند؟. (سپس استاد شاطر برای این موضوع چنین مثال ... پس کیست؟!. ... پاسخ وجدی بر شاطر ... استاد محمد فرید وجدی از ... ندارد. ... بیان آیات مخالف رای شاطر ... استاد وجدی آیات را به ...
20
... ء فلنولینک قبلة ترضـها فول وجهک شطر المسجد الحرام وحیث ما کنتم ... فولوا وجوهکم شطره...؛ نگاه‌های انتظارآمیز تو را ... مکان لازم است. «... فول وجهک شطر المسجد الحرام وحیث ما کنتم ... وحیث ما کنتم فولوا وجوهکم شطره...» ... وجوب دفاع در مسجدالحرام ... دفاع ...
213 نتيجه يافت شد  (0.03 ثانیه)
جعبه ابزار