21 نتيجه يافت شد  (0.07 ثانیه)
21
... ‌ گران‌ آمد و مدت‌ 3 سال به‌ مطالعه کتب‌ ادب‌ و ... بیان‌ فرق‌ میان‌ دو حرف‌ «ه» و «همزه‌» و در حرف ... ‌زیسته‌ برای‌ علاءالدوله کاکویه‌ (393-433ق‌) تصنیف‌ شده‌ است‌. شیخ ... ‌ روست‌ که‌ بیش‌ از هزار سال فاصله‌ در میان‌ است‌. جمله ...
21 نتيجه يافت شد  (0.07 ثانیه)
جعبه ابزار