68 نتيجه يافت شد  (0.13 ثانیه)
11
... مقرر داشتند کبیسه‌ها طوری چهار سال به چهار سال انجام ... با نتایج رصد هر سال است. کبیسه معمولا بعد از ... سال یک بار کبیسه بعد از 5 سال اجرا میشود یعنی به جای سال ... 32 سال ... 33 را کبیسه ...
12
... عقیده اسپرنگلینگ در اسناد الفانتین سال یهودی در ماه نیسان ... است. ... نحوه محاسبه ماه‌های سال ... بیرونی برای ... لحاظ مبدأ و نوع سال و روش کبیسه گیری متفاوت بودند ــ ... اجرای کبیسه‌هایی برابر کبیسه‌های گاه شماری یهودی بوده و سال ...
13
... نام‌های تحویل سال (سنه)، تحویل سال عالم، تحویل ... تحویل خورشید ( سال موالید و سال عالم ) سه ... تقویم یزدگردی، تحویل سال بر آغاز بهار تثبیت ... روز سال واقع شود، سال سپری شده را کبیسه می ... ‌دانند و روز بعد را آغاز سال ...
14
... مبدأ سال، در هر چهار سال یک روز را کبیسه می ... ‌کردند و رومیان در هر 120 سال ... خراج آغاز هر سال اسماً به سال قبل منسوب می ... برای مطالبه بقایای 51 سالِ مردم قم (132ـ181) ... ، المآثرالآثار، در چهل سال تاریخ ایران، چاپ ایرج ...
15
قرآن کریم شمار ماه‌های سال را نزد خداوند و در ... است. ... معرفی شمار ماه‌های سال ... قرآن کریم شمار ماه‌های ... عدد 12 برای ماه‌های سال سخنی نگفته‌اند. برخی ... استفاده اعراب از کبیسه و تبدیل بعضی از سال‌ها به 13 ... ‌جا که سال قمری کوتاه تر از سال شمسی است هر ...
16
... ماه و سومین ماه سال در گاه شماری‌های زردشتی ... ایران و نام سومین ماه سال در گاه شماری هجری شمسی ... خرداد به عنوان سومین ماه سال، علاوه بر گاه شماری ... گاه‌شماریها موقعیت ماه‌های سال نسبت به یکدیگر، در ... در گاه‌شماری عرفی (بدون کبیسه) شد. ... خرداد در ایران پس ...
17
آذَر، نام نهمین ماه از سال و سومین ماه از فصل ... پاییز در سال شمسی در تقویم کنونی ایران ... شمسی و ماه نهم هر سال شمسی بنام اوست.‌ ... معنا ... آذر ... ساسانی به سبب رعایت نکردن کبیسه‌ها در زمانی میان 507 ...
18
آذَر، نام نهمین ماه از سال و سومین ماه از فصل ... پاییز در سال شمسی در تقویم کنونی ایران ... شمسی و ماه نهم هر سال شمسی بنام اوست.‌ ... معنا ... آذر ... ساسانی به سبب رعایت نکردن کبیسه‌ها در زمانی میان 507 ...
19
آبان، نام هشتمین ماه از سال در تقویم شمسی و دومین ... ساسانی به سبب رعایت نکردن کبیسه‌ها، اول فروردین یا نوروز ... ، نوروز گردانند و پنج روز کبیسه («خمسه مسترقه»، «اندرگاه») را به ... ملکشاه ... اما اهمال در اجرای کبیسه‌ها همچنان ادامه یافت تا ...
20
آبان، نام هشتمین ماه از سال در تقویم شمسی و دومین ... ساسانی به سبب رعایت نکردن کبیسه‌ها، اول فروردین یا نوروز ... ، نوروز گردانند و پنج روز کبیسه («خمسه مسترقه»، «اندرگاه») را به ... ملکشاه ... اما اهمال در اجرای کبیسه‌ها همچنان ادامه یافت تا ...
68 نتيجه يافت شد  (0.13 ثانیه)
جعبه ابزار