850 نتيجه يافت شد  (0.00 ثانیه)
11
... آمودریا گذشتند. با پیوستن ترکمانان خوارزم و ترکمانان ساکن در رشته ... ممانعت ایشان از شرارتهای ترکمانان خوارزم و رشته کوههای بلخان و ... میرپنجه ، خاطرات اسارت : روزنامة سفر خوارزم و خیوه ، چاپ صفاءالدین ... بن محمدهادی هدایت ، سفارت نامة خوارزم ، چاپ علی حصوری ، تهران ...
12
... ، دوم ادبیات ترکی شرقی خوارزمی، سوم ادبیات ترکی شرقی ... افزوده‌اند. ... ترکی شرقی خوارزمی ... خوارزم خاستگاه دورۀ دوم ادبیات ترکی ... اسلامی است. مردم خوارزم به زبان خوارزمی سخن می‌گفته‌اند ... ترکی گوی چون سکاکی، حیدر خوارزمی، مقیمی، یقینی، امیری، گدایی ...
13
... «محمود بن محمد عمر چغمینی خوارزمی» منجم، طبیب و ریاضیدان ... شهر کوچکی در خوارزم) بود. ... معرفی اجمالی ... خوارزم تا سال 617 ق ... منابع، نامی از استادان چغمینی خوارزمی نیاورده‌اند. اما می‌دانیم ... اقتصادی و فرهنگی خوارزم می‌شد. ... آثار ... چغمینی خوارزمی در ریاضیات ...
14
... ، دوم ادبیات ترکی شرقی خوارزمی، سوم ادبیات ترکی شرقی ... خاستگاه دوره دوم ادبیات ترکی ... خوارزم خاستگاه دورۀ دوم ادبیات ترکی ... اسلامی است. مردم خوارزم به زبان خوارزمی سخن می‌گفته‌اند ... ترکی گوی چون سکاکی، حیدر خوارزمی، مقیمی، یقینی، امیری، گدایی، ...
15
... ، دوم ادبیات ترکی شرقی خوارزمی، سوم ادبیات ترکی شرقی ... خاستگاه دوره دوم ادبیات ترکی ... خوارزم خاستگاه دورۀ دوم ادبیات ترکی ... اسلامی است. مردم خوارزم به زبان خوارزمی سخن می‌گفته‌اند ... ترکی گوی چون سکاکی، حیدر خوارزمی، مقیمی، یقینی، امیری، گدایی، ...
16
... نام برد. ... مجلس مکتوب خوارزم ... این متن در مورد بحث ... بن عباس بن ارسلان خوارزمی یکی دیگر از معاصران ... ه. ق) و خوارزمی صاحب تاریخ خوارزم است و هیچ یک ... شهرستانی در مجلس مکتوب خوارزم به مناسبت آیه شریفه ... .» نمونه چهارم: در سخنرانی خوارزم می‌گوید: «پس قائمی ...
17
... مانند ماوراءالنهر و خوارزم، شواهد اندکی وجود دارد. زمین ... ‌های وسیع کشاورزی آبی خوارزم، احتمالاً مستلزم وجود بردگان ... ادامه دادند. ... ترکان در خوارزم‌شاهیان ... استخدام سپاهیان ترک ... مشرکی که خوارزم‌شاهیان مستقیماً از نواحی دورافتاده ...
18
... سرکوب‌ ترکمانان‌ گرفت‌، امیر خوارزم سفیری‌ به‌ دربار ایران‌ گسیل ... توسعه‌ طلبانه روسیه‌، رهسپار خوارزم شد. بعضی‌ معتقدند که‌ ... ‌ بازگشت‌ هدایت‌ از سفر خوارزم، موفقیت‌آمیز نبود. ... روابط ... (127) ‌هدایت‌، رضاقلی، سفارت‌نامه خوارزم، به‌ کوشش‌ علی‌ حصوری‌، ...
19
... احمد بن طاهر که در خوارزم بوده، قصد تصرف بخارا ... محمد بن طاهر که والی خوارزم بود، یکی از سرداران ... حملاتش موفق به فتح خوارزم شده بود و غنایم ... داد. همین لشکرکشی به خوارزم که در اختیار خود طاهریان ... خورده و رافع نیز به خوارزم گریخت. خوارزمیان نیز به ...
20
... سرانجام‌ به‌ تأسیس‌ دولت‌ بزرگ‌ خوارزم‌شاهی‌ انجامید. با این‌همه ... حدی‌ مبتنی‌ بر اقطاع‌ موروثی‌ خوارزم به‌ انوشتگین‌ بود که‌ خاندانش ... اقطاع‌ گرفته‌، یعنی‌ اقطاع‌ موروثی‌ خوارزم در خاندان‌ او پس‌ از ... از اقطاعات‌ بسیاری‌ که‌ سلاطین‌ خوارزم از علاءالدین‌ تکش‌ تا ...
850 نتيجه يافت شد  (0.00 ثانیه)
جعبه ابزار