852 نتيجه يافت شد  (0.00 ثانیه)
1
... قزاقستان مرکزی، هفت رود و خوارزم را تصرف کردند. ... دوره ... گروهی از محققان مردم خوارزم را از بستگان نزدیک آلانها ... نامفهوم می‌نمود. ... ادبیات ترکی خوارزمی ... خوارزم به گونه‌ای طبیعی تحت ... با پیروی از ادبیات ترکی خوارزمی، ادیبان و دانشمندانی پدید آمدند ...
2
... شهر کات، پایتخت کهن خوارزم که در آن روزگار خوارزمشاهیان ... علمی ... در دوره زندگی در خوارزم، علوم مختلف، فقه، کلام ... میزان تأثیر‌پذیری دانشمندانی چون خوارزمی، ابومعشر بلخی و ... مسلمان چون محمد بن‌ موسی خوارزمی، کوشیار گیلی، یعقوب بن ...
3
... بن محمد بن عبداللّه خیوقی خوارزمی کنیه ابوالجناب و ... . ... زادگاه و تحصیلات ... خوارزمی در سال 540 هجری قمری ... احمد بن عمر صوفی خوارزمی در روز چهارشنبه چهارم ... نجم‌الدین کبری در خوارزم آفتابه گلی به دستش ... غارتگر وحشی تاتار به خوارزم می‌رسیدند. شیخ نجم‌الدین ...
4
... (فوما)، داماد خان قراختای، به خوارزم رفت. سلطانشاه و مادرش ناگزیر ... شدند و او ناگزیر به خوارزم بازگشت. ... شورش قتلغ اینانج ... هنگامی ... درخواست او تن ندادند. قراختاییان خوارزم را محاصره کردند، اما تکش ... در اصفهان، در 596 به خوارزم بازگشت. در همین سال، ...
5
... رشیدالدین وطواط ( دبیر اَتسز خوارزم‌شاه ) در مدح وی ... تاراج طبرستان به خوارزم بازگشت. ... حمله تکش ... افزایش قدرت اسماعیلیان و خوارزم‌شاهیان ، از نفوذ حکم ... علاءالدین محمد خوارزم‌شاه (حک: 596ـ617) در خوارزم پناه برد ...
6
... ابوالموید المکی معروف به خطیب خوارزم، از علمای اهل‌سنت و ... ابو المؤید المکی العلامة خطیب خوارزم کان ادیباً فصیحاً مفوهاً خطب ... وهو الذی یقال له خطیب خوارزم توفی بخوارزم فی صفر قال ابن ... زمخشری فرا گرفته است. خطیب خوارزم ابوالولید الموفق بن احمد بن ...
7
... همعصرش‌، محمودبن‌ محمدبن‌ عباس‌ خوارزمی (492ـ 568)، در کتاب‌ ... رسیده‌ است‌. بر اساس‌ نوشته خوارزمی، جرجانی‌ مدتها در گرگانج‌ ... (از شهرهای‌ پر رونق‌ خوارزم در اوایل‌ دوره خوارزمشاهیان‌) ... محمد خوارزمشاه‌ ، امیر محلی‌ خوارزم (حک: 490 یا 491ـ521)، ...
8
... خوارزمشاهیان ... خوارزمشاهیان در منطقه خوارزم به مرکزیت گرگانج ساکن بودند ... التونتاش در سال 490 به خوارزم فرستاده شد و لقب خوارزمشاه ... مدت سی‌سال حکومت در خوارزم، تابع سلجوقیان بود. ... اَتْسِز ... کردها کشته شد و سلسله خوارزم‌شاهیان پایان پذیرفت. ... پانویس ...
9
... تخارستان، سمرقند، بخارا، خوارزم، سغد و ... بود و سرزمین ... ، هرات، چاچ، بلخ، بخارا، خوارزم و قسمت‌های بسیاری از ... بن عبداللَّه، امیر مرو و خوارزم، حیان نبطی، وکیع بن ... بیرونی در فتح خوارزم که به موجب آن قتیبه ...
10
... با جاده ابریشم، چین، خوارزم و خراسان به ویژه ... سکه کم‌عیار (مانند خوارزم) بدان سبب مبادرت شده بود ... شرقی آن هم (مثل خوارزم و فرغانه) دارای چنان ... فرغانه، نواحی اطراف سمرقند، کش، خوارزم، ناحیه بلخ، بادغیس، هرات، ... ـ کشاورزی توسعه یافت. در خوارزم نیز با حرکت شن‌های ...
852 نتيجه يافت شد  (0.00 ثانیه)
جعبه ابزار