513 نتيجه يافت شد  (0.05 ثانیه)
21
... موارد بسیار محدود بدحجابی از درجات خفیف تعزیر و نهی لسانی و تذکر ... مجازات‌هایی است که شامل حدود و تعزیرات هر دو می‌شود. ... و ... است- از اهداف حقوق اسلامی می‌باشد و اجرای بسیاری از حدود و تعزیرات ... شرعی و منصوص در ...
22
... از قبیل: حدود، قضا جمع زکاتو مصرف آن و … وجود ... تصرف در خمس و انفال ، اقامه حدود و تعزیرات تصرف در اموال ... قراراً بذلک و لم یصدر امراً للمسلمین بتحدید موقفهم العمل ... و اجرای حدود و تعزیرات، تصرف در اموال یتیمان و دیوانگان و سفیهان و غائبان می‌کنند و ...
23
... در باب هاى اجاره، نکاح، حدود وتعزیرات یادشده است. ... تعریف تأدیب ... تأدیب ... است . بنابراین تأدیب اعم از تعزیر است؛ چه آنکه تأدیب فرزند ... بزهکار- که از آن به تعزیر تعبیر مى‌شود- باید کمتر ... اجاره ... نکاح ... حدود ... تعزیرات
24
... موارد بسیار محدود بدحجابی از درجات خفیف تعزیر و نهی لسانی و تذکر ... مجازات‌هایی است که شامل حدود و تعزیرات هر دو می‌شود. ... و ... است- از اهداف حقوق اسلامی می‌باشد و اجرای بسیاری از حدود و تعزیرات ... شرعی و منصوص در ...
25
... امورى مانند شورا و مـحـدودیـت اخـتیارات حاکم اسلامى، رسالت و وظیفه حوزه علمیه ... حس کـردن اعضا هنگام اجراى حدود و تعزیرات و دیگرى حکم بى حس ... بر این باور است: در حدود و تعزیرات، دردناک بودن کیفر به ... دیدگاه‌ها تا حدودى مورد تجزیه و تحلیل و ارزیابى قرار گرفته ...
26
... و امورى مانند امر قضاوت، اجراى حدود و تعزيرات ، تصدى اموال و امور يتيمان و مجانين و ... در حكومت كردن و تصدى امور حسبه و اجراى احكام و حدود شرعى در ... ولى فقيه بر امور حسبه و اجراى حدود و تعزيرات مورد بحث قرار گرفته ...
27
... که تعیین نوع و مقدار تعزیر از طریق مراجعصالح و محدود نمودن قاضی ... ، غیر فقیه متصدی امر قضا و اجرای حدود و تعزیرات شود- حتی اگر نوبت ... که مشکلات و معایب تعیین و تحدید تعزیرات، به مراتب بیشتر است و راهی جز ...
28
... شده است. ... كتاب الحدود ... * انوار الفقاهة - کتاب الحدود و التعزیرات (لمکارم) ، ... و اختيارات حكومت و حاکم اسلامی را در اجراى حدود و تعزیرات بررسى كرده و ... اهميت اجراى حدود و تعزيرات و ابعاد و ...
29
... و مساقات، ودیعه و عاریه، اجاره، وکالت، (وقوف و صدقات و هبات)، سبق و رمایه ... مختصر النافع مبحث حدود و تعزیرات پس از کتاب لعان و قبل از کتاب ... طور که گفته شد قسمت حدود و تعزیرات نیز در مباحث قبلی مطرح ...
30
... نقدی می گویند و از آن در باب حدود و تعزیرات سخن گفته‌ ... جریمه نقدی گویند. ... شرع و تعزیر ... از کیفرهایى که در شرع ... سخن گفته و در مصداق بودن جریمه نقدى براى تعزیر، و در ... نتیجه، مشروعیت تعزیر مالى، اختلاف ...
513 نتيجه يافت شد  (0.05 ثانیه)
جعبه ابزار