32410 نتيجه يافت شد  (0.08 ثانیه)
991
... در این مقاله بعد از تعریف علمی لکنت زبان به انواع و ... روان‌شناسی، روان‌پزشکان، والدین، معلمان و تکلم درمانگر از نکات ... ://pajoohe.ir/فرهنگ-علوم-انسانی-و-اسلامی/علوم-تربیتی/کودکان-استثنایی/ ... روانی ... اختلالات رشدی ... علوم تربیتی ... مباحث روان‌شناسی ...
992
تعریف ممکن است در علوم ذیل به کار رفته باشد: * تعریف (منطق)، در لغت ... را بیان کردن * تعریف (فقه)، به معنای معرفی کردن و استعمال شده ... در ابواب مختلف فقه * تعریف (علوم قرآنی)، از تقسیمات کلمات قرآن ...
993
... منطق عبارتند از: تعریف (معرف) و حجت ، که تعریف برای معلوم ساختن تصورات مجهول ... که معرِّف پیش از معرَّف معلوم باشد تا علت و واسطه علم به معرَّف گردد ... ‌رود. ... عدم ورود تعریف در علم حضوری ... تعریف در علم حضوری راه ندارد، زیرا ...
994
... که به نظام مشاهده و معرفت عالم ربوبی رسیده‌اند ــ همین مطلب ... او نیست. معرفت به هستی خداوند همراه با علم به وجود است ... به ذات او معرفت حاصل کرد. اگر صفاتی مانند علم و قدرت ... علم‌النفس آگاهی بی‌واسطه انسان نسبت به خود است. این معرفت ...
995
... معرفی تابعین ... این اصطلاح در حوزه‌های مختلف از علوم اسلامی ... بر تعریف محدثان از تابعی، غالب بوده‌است. عالمان دوره‌ ... الثلاثة الائمة الفقهاء، بیروت‌، دارالکتب‌ العلمیه؛ (34) یوسف ابن‌ عبـدالبر ، ... (68) محمد حاکم‌ نیشابوری ، معرفة علوم الحدیث‌، به‌کوشش‌ معظم‌ ...
996
... . در میان عالمان و لغت شناسان شیعه، برای عرف، چندان تعریفی ارائه نشده ... ‌اند. اینان در تعریفی تعلیمی بنای عقلا را چنین تعریف کرده‌اند: (بنای ... را برای حجت بودن عرف ارائه داد: ... علم معصوم (ع) ... روشن ... آیین‌های خویش که به عرف تعلیم می‌دهد. ... بازشناخت مفاهیم و ...
997
... هدف و سازو کار علمى عالمان و فقيهان شيعى، استوار ... تعريف محقق حلّى اين شد که: (هو جملة من العلم ... دگرديسى ''مبادى الاصول الى علم الاصول'' علاّمه حلى، درخور توجه ... شد، پاسخ گويد. در تعريف علاّمه حلّى از اجتهاد، اين ... روشن کردن دايره تعريف فقه در حدود علم به احکام ...
998
... مقدمه برخی تفاسیر و آثار علوم قرآنی تعاریفی برای تفسیر آمده است ... ) بحث می کند. در این تعریف، علم تفسیر، قرائت، تصریف، نحو، بیان ... همین رو تفسیر را علم نامیدند. ... وجه اشتراک تعاریف ... شایان گفتن است ... ‌اند. نکته دیگر آنکه علوم و معارف نهفته در قرآن کریم، ...
999
... (علیهم‌السلام) معرفی کرده است. علامه شوشتری به ... م 446 ق)، الارشاد فی معرفة علماء الحدیث، به کوشش محمد ... 12) احمد عمر ابوحجر، التفسیر العلمی للقرآن فی المیزان، بیروت، دارقتیبة ... البیان، به کوشش گروهی از علماء، بیروت، اعلمی، 1415ق. (45) اجنتس ...
1000
... فقیه نیز آشکار می‌شود. ... تعریف علم کلام ... 1. قاضی عضد الدین ... ایجی در تعریف علم کلام می‌نویسد: (هو علم تقتدر معه علی ... رهبرانی را تعیین کند. ... تعریف علم فقه ... در تعریف علم فقه گفته‌اند: 1 ... معاصر در مورد تعریف فقه گفته‌اند: (علم فقه، علمی است كه عهده ...
32410 نتيجه يافت شد  (0.08 ثانیه)
جعبه ابزار