• خواندن
  • نمایش تاریخچه
  • ویرایش
 
1428 نتيجه يافت شد  (0.02 ثانیه)
971
... منطقی از ابتدا با مثال: "مساوی مساوی یک ... مماثلِ مماثل (ج) است. ... قیاس دوم ... صغرا: (ا) مماثلِ مماثل (ج) است؛ کبرا: مماثلِ مماثل (ج)، مماثل ... محمد، تحریر القواعد المنطقیه فی شرح رسالة الشمسیه. * ... نوین مشتمل بر اللمعات المشرقیه فی الفنون المنطقیه. ... پانویس ...
972
... می‌نویسد: «و فی الکواذب مثل الاربعة فردٌ یتحقق الذهنی ... اصطلاح فلسفی، به عنوان مثال، مساله تطابق عوالم بحثی ... نداده است. به عنوان مثال اگر وقتی ما صفحات ... و... تشریح کنیم. چند مثال: اکنون اگر سؤال شود نفس ... خواهد بود. ... بررسی یک مثال ... اکنون با توجه به ...
973
... به صورت تک‌نگاری‌هایی مثل بحث امامت مستقلاً مورد ... مقرر ندارد تا آن را امتثال کند، و حرمت ... که لازم است امام فی نفسه بدان‌ها متصف باشد ... است؛ بدین معنا که ـ برای مثال ـ قاضی در امر قضاوت، ... بالغ بودن، عاقل بودن و امثال آن اختلافی بین متکلمان مطرح ...
974
... پیامبر فرمود: در آیه آمده فی سدر مخضود؛ در (زیر) ... بر همین منوال است؛ مثل آیه: و احل الله البیع ... رجعی اختصاص دارد. 2. مثال تقیید مطلق؛ مانند آیه مبارکه ... گوید: سائح، از ساح فی الارض به معنای استمرار بخشیدن ... آیه: لهم البشری فی الحیاه الدنیا و فی الاخرة؛ در زندگی ...
975
... ارواح، تولد دوباره، تجسدات متکرر، تمثل، ظهور، تقمّص، تجسم، تجلی، ... است. او در «رسالة فی السعادة» فیلسوفانی چون اسکندر ... رود و غیرمقربین به عالم مثال و اشباح، تا عذاب ... بغدادی، الفرق بین الفرق، المعتبر فی الحکمة، اصفهان، 1373ش. (23 ...
976
... یا معراج السالکین 7. رسالة فی الطب و الاراده 8. ... است. 17. نیل‌ الاوطار فی بیان قاعده لاضرر و لاضرار ... درس خارج. 18. رسالة فی الاجتهاد و التقلید. تقریر درس ... و عراق نکردند، برای مثال پیشنهاد مصاحبه با رادیو و ... دیدار کرد. این موضوع مثل بمب صدا کرد. امام صحبت ...
977
... برخی آن را بر «عالم مثال» منطبق کرده اند. ... معنای ... محلی معین از زمین و امثال آن، دالّ بر همین پیوند ... ابراهیم صدرالدین شیرازی، الشواهد الربوبیة فی المناهج السلوکیه، با حواشی ... (21) محمد حسین طباطبائی، المیزان فی تفسیر القرآن، بیروت 1390ـ1394/1971ـ1974 ...
978
... مسعود سعد: اَری ذَنَب‌َ السَّرحان‌ فی الافق‌ ساطعاً {} فهل‌ ممکن ... در این‌ بیت‌: لَقضیت‌ُ نحباً فی جنابک‌ خدمةً {} لاَکون‌ مندوباً ... به‌ معنای دیگر آن‌ بازگردانند مثال معروف‌ و رایج‌ آن ... . تخیل‌ . 2. تخییل‌ . 3. تمثیل . 4.توجیه‌ . 5. کنایه‌ . 6 ...
979
... و أمعنوا النظر لم یروا، فمثل هذه الشهادة و الحالة هذه ... قاصر الشمول من أوّل الأمر لمثل هذه الشهادة؛ لاختصاصها بما إذا ... السیرة العقلائیّة أیضاً غیر شاملة لمثل ذلک ألبتّة. فهذه الصورة خارجة ... أوجب ذلک ریباً فی صدق رؤیة الشاهدین. و مثال ذلک ما إذاکثر ...
980
... در شرح عبارت علامه: «الاصل فی البیع اللزوم» گفته است : «ای ... و لزوم آن ترديد داريم؛ مثل آنكه در لازم يا جايز ... لزوم عقد، حكم مى‌كنيم؛ مثل آنكه در عقد نكاح- كه ... آن ترديد مى‌كنيم. براى مثال در مورد عقد رهن ترديد ... به اصل لزوم ترديد شود، مثل آنكه به علت مغبون شدن ...
1428 نتيجه يافت شد  (0.02 ثانیه)
جعبه ابزار