1427 نتيجه يافت شد  (0.02 ثانیه)
11
... ارائه کرده که برای ذکر مثال و توضیح بهتر آنها فراوان ... القرآن و اثره فی تطور النقد الادبی؛ الامثال فی القرآن؛ الامثال من الکتاب والسنه ... الصاغانیه؛ المستطرف فی کل فن مستظرف؛ المستقصی فی امثال العرب؛ المطول فی شرح تلخیص ...
12
... گردیده است. به‌عنوان مثال چرا گروهی همواره خواسته ... مثال از ماده مجرد است، لکن از آثار ماده مثل ... عن الماده وآثارها وعالم المثال مجرد عن الماده دون ... عالم الملکوت وهو العالم المثالی المطلق ومظهر عالم الجبروت ... نسیم صبحگاهی باید تا فیالمثل محتوای قاعده «بسیط الحقیقه ...
13
... این که دارای شعور نیست، مثل کوه یا سنگ که نازل ... حقیقی شمرده شده است؛ برای مثال در آیه شریفه: ﴿وَقِیلَ یا ... : «انّ الوجدان حاکم علی انّ فی مثل «یا کوکبا ما کان اقصر ...
14
 
15
... روشن می‌شود. از باب مثال، در کتاب نکاح، به ... تمسّک می‌جوید. از باب مثال در کتاب طهارت، درباره ... نداشته باشند. از باب مثال در بحث مکان نمازگزار، ... ‌توان به واژه ( لقیط ) مثال زد که صاحب جواهر در ... العام علی ذلک وحصل مثل هذا التغیر فی مثل هذه المدة، وبذلک ...
16
... به کار رفته باشد؛ برای مثال در مکان مناسب از تاکید ... القرآن و اثره فی تطور النقد الادبی؛ الامثال فی القرآن؛ الامثال من الکتاب والسنه ... الصاغانیه؛ المستطرف فی کل فن مستظرف؛ المستقصی فی امثال العرب؛ المطول فی شرح تلخیص ...
17
... ها نوشته شد. به عنوان مثال علان شعوبی، نویسنده ایرانی ... مربوط به لغت ، انساب، امثال و رخدادهای تاریخی پرداخت و ... 1973 م. (64) زلهایم، رودلف، الامثال العربیه القدیمه، ترجمه رمضان عبدالتواب ... زمخشری، محمود بن عمر، المستقصی فی امثال العرب، بیروت، 1379ق/ 1977 م ...
18
 
19
... ایشان می‌فرماید: «و فی المثلة و الانتهاک بمجرد النبش تامّلٌ ... اَنَّ کُلَّ حَلْقٍ فِی غَیْرِ مِنًی‌ مُثْلَةٌ فَقَالَ: سُبْحَانَ اللَّهِ ... ضَرْبَةً بِضَرْبَةٍ وَ لَا یُمَثَّلْ بِالرَّجُلِ فَاِنِّی سَمِعْتُ رَسُولَ ... الّا سوّیته، و لا تمثالاً الّا طمسته.» پس این ...
20
... می‌کند. به طور مثال:ساختار جوامع پیشین و نوع ... ، فعلیّة الحکم المجعول… ففی مثال وجوب الحج یکون وجود المکلّف ... اخذ نشده است. توضیح مثال ایشان این است که هرگاه ... حکم تملیک است. با این مثال، تفاوت میان مدلول لغوی ... علی حرفیة النص فی مثل هذه الموارد هو طعن فی الدین و ...
1427 نتيجه يافت شد  (0.02 ثانیه)
جعبه ابزار