226 نتيجه يافت شد  (0.07 ثانیه)
31
... قمری بود که خلیفه عباسی المطیع لله نیز او را وزیر خویش ... به وزارت برگزیده شد. خلیفه المطیع نیز او را وزیر خویش ...
32
... و والیان بود. خلیفه عباسی، طائع للّه، در نامه ای به امیر ...
33
... خود گرفت که به فرمان طایع للّه، در 368 به نام عضدالدوله ...
34
... السلام علیک ایها العبد الصالح المطیع لله و لرسوله و ل امیرالمؤمنین ...
35
... شد. ... شکست ناصرالدوله ... ناصرالدوله حمدانی المطیع لله (خلیفه عباسی) را از خلافت ...
36
... سال 355ق در عهد خلافتالمطیع لله عباسی در بغداد دیده به ...
37
... . ق، در دوره خلیفه عباسی، المطیع لله، با وساطت یکی از سادات ...
38
... آن استفاده کرده تا خلیفه المطیع للّه (حک: 334ـ363) ادامه یافته که ...
39
... گرفت. سپس می‌دانیم که المطیعللٰه قضای شهر کوچک ایذج را ...
40
... را به وزارت برگزید. سپس المطیع لله عباسی او را به وزارت ...
226 نتيجه يافت شد  (0.07 ثانیه)
جعبه ابزار