224 نتيجه يافت شد  (0.04 ثانیه)
21
... ، می‌نویسد: روزی خلیفه، المطیع بالله عباسی، پدرم را ... . ق، از طرف خلیفه عباسی، المطیع لله، با «ابوطاهر قرمطی» که در ... . ق، برای بازگرداندن حجرالاسود، میان المطیع لله و قرمطیان، واسطه شد، آنان ...
22
... همدان، متوفی 350) و سپس مطیع للّه او را به منصب قضا ... خود او، به فرمان خلیفه المطیعللٰه، در سالی که شناخته نیست ...
23
... چشم او و بیعت با المطیعلله عباسی، قحطی و گرسنگی شدید ... و لقب یافتن او به مطیعلله. * معزالدوله؛ ابوجعفر، محمد بن احمد ...
24
... را به‌دست گرفت و المطیعلله عباسی، حاکمیت ولایت او را ... ‌جای انوجور نشاند و خلیفه المطیعلله، حکومت علی بر مصر و ...
25
... 327ق. از طرف خلیفه عباسی، المطیع لله ، با ابوطاهر قرمطی که در ... 339ق.، برای بازگرداندن حجرالاسود میان المطیع لله و قرمطیان واسطه شد. آنان ...
26
... بر مسند قضاوت نشست اما المطیع لله خلیفه عباسی، او را به ... رشوه برعهده گرفت و خلیفه المطیع لله خشمگین شد و او را ...
27
... ، فکان الآتی بمثل ذلک الفعل مطیعاً لله فی قوله: «فَاتَّبَعُوهُ» فثبت ان ... ، الا ما خصه الدلیل، طاعة لله وانقیاد لحکم الله. این گفته ...
28
... آزاد می‌کند. خلیفه عباسی، طائع لله با شاه باز دختر عزالدوله ... بیرون می‌راند. - حذف نام طائع عباسی از خطبه در مکه ...
29
... قمری بود که خلیفه عباسی المطیع لله نیز او را وزیر خویش ... به وزارت برگزیده شد. خلیفه المطیع نیز او را وزیر خویش ...
30
... و والیان بود. خلیفه عباسی، طائع للّه، در نامه ای به امیر ...
224 نتيجه يافت شد  (0.04 ثانیه)
جعبه ابزار