224 نتيجه يافت شد  (0.00 ثانیه)
11
... اسلام رخ داد، مانند: برکناری الطائع لله خلیفه عباسی به درخواست بها ... معلم، بزرگِ شیعیان، خلیفه وقت، الطائع را واداشت که خود را ...
12
... * المطیع لله ... الطائع لله ...
13
... آراید و خود از خلیفه المطیع لله هزینه نبرد گرفت. اما میان ... بختیار، به همراهی خلیفه الطائع و خلیفه مخلوع المطیع، به واسط رفتند ... ابوتغلب وارد بغداد شد. سبکتکین والمطیع در دیرالعاقول درگذشتند و الفتکین ...
14
... به بغداد رفت و با الطائعللّه دیدار کرد. خلیفه او را ...
15
... به بغداد رفت و با الطائعللّه دیدار کرد. خلیفه او را ...
16
... بهاء‌الدوله دیلمی پسر عضدالدوله، الطائع لله خلیفه عباسی را از خلافت ...
17
... عباسی، قاضی بغداد شد، اما الطائع لله خلیفه عباسی او را از ...
18
... / 978م عضدالدولۀ دیلمی از سوی الطائع لله، خلیفۀ عباسی لقب «تاج‌المله ...
19
... دیلمی شد و خلیفه عباسی الطائع لله به او لقب ذوالکفایتین (صاحب ...
20
... و از جانب خلیفه عباسی، مطیع للّه (حک: 334ـ364)، به منصب قضا ... ندیم مُهَلَّبی (متوفی 352)، وزیر مطیع للّه و معزالدوله دیلمی، بود. ... عقاید ... همدان، متوفی 350) و سپس مطیع للّه او را به منصب قضا ...
224 نتيجه يافت شد  (0.00 ثانیه)
جعبه ابزار