226 نتيجه يافت شد  (0.05 ثانیه)
1
... متوفای 393ق)، ملقب به ''الطائع للّه'' بیست و چهارمین خلیفه ... عزّالدوله بختیاری جنگ درگرفت. الطائع لله در سال 379ق، شیخ ... مقتدر عباسی بیعت کردند. الطائع للّه سرانجام به سال 393ق ... فضل (المطیع لله) بن جعفر (المقتدربالله) عباسی، ملقب به الطائع لله، ...
2
... تسلط یافت و در عصر الطائع للهفرماندهی کل سپاه عباسی را ... فلج، از خلافت کناره گیرد. المطیع لله، از خلافت کناره گرفت و ... ساخت. ... وفات ... سبکتکین همراه الطائع لله و پدرش المطیع لله برای جنگ با عزالدوله ... اما در دیر عاقول، المطیع لله و سبکتکین درگذشتند و سردار ...
3
... . در 356، از خلیفه المطیع لله لقب عزالدوله یافت. در همان ... گذاشته شد و برخلافت المطیع لله نیز تأکید شد. ... حمله وشمگیر ... از ترکان استرداد خلیفه الطائع لله را خواست و او را ... نفاق دامن می‌زد. الطائع لله، دختر بختیار را به عقد ...
4
... را به مکه بازگرداندند. المطیع لله سرانجام به سال 363 قمری ... ضعف خلافت عباسی ... روزگار المطیع لله، روزگار ضعف خلافت بود؛ ... عزالدوله ... در دوران حاکمیت المطیع لله، حاکم واقعی، عزالدوله ... بازگرداندن حجرالاسود ... در روزگار المطیع لله، حجرالاسود که قرمطیان آن ...
5
... 334، هنگام به خلافت رسیدن المطیعللّه در تاریخ آمده است؛ زمانی ... بصره منصوب کرد. در 354، المطیعللّه وی را به نقابت طالبیین ... رفت. در همین دوران، خلیفه الطائعللّه (حک: 363ـ381) او را مسئول ... در سال 380، بار دیگر الطائعللّه وی را به نقابت طالبیین ...
6
... آراید و خود از خلیفه المطیع لله هزینه نبرد گرفت. اما میان ... بختیار، به همراهی خلیفه الطائع و خلیفه مخلوع المطیع، به واسط رفتند ... ابوتغلب وارد بغداد شد. سبکتکین والمطیع در دیرالعاقول درگذشتند و الفتکین ... 352ق/963م، از سوی خلیفه المطیع لقب عضدالدوله یافت. ظاهراً در ...
7
... بن جنی نحوی، خلیفه عباسی الطائع لله، بهاء الدوله و... برخی از ... ، ابو القاسم صاحب بن عباد، الطائع لله، تقیه بنت سیف الدوله حمدانی ...
8
... از شخصیت‌های مشهور مانند: الطائع لله و ... . ... رویدادها ... - الحاکم بامرالله، خلیفه ... اسیران زیادی می‌گیرد. ... درگذشتگان ... * الطائع لله * ابومروان بن شهید * ابن وکیع ...
9
 
10
... و 343 (به نام خلیفه المطیع للّه ) و جعفر بن منصور به ... 364 و 366 (به نام الطائع للّه ) بود. در دوره بگرات چهارم ...
226 نتيجه يافت شد  (0.05 ثانیه)
جعبه ابزار