7766 نتيجه يافت شد  (0.04 ثانیه)
21
... سخن‌ می‌گوید. بنابراین‌ هر وصفی اگرچه‌ درباره خداوند باشد، به ... نامها نبوده‌ است‌. بنابر این‌ وصف «عربی‌» برای‌ قرآن‌ بدین‌ ... ‌ را مستلزم‌ حدوث‌ یا دیگر اوصاف ممتنع‌ در خداوند پنداشته‌اند ... وجود آن‌ ندارند. متحرک‌ بودن‌، وصف مطلقی‌ نیست‌، بلکه‌ نسبت‌ شی ...
22
... ‌شد، فرق‌ میان‌ اوصاف متقرر و غیرمتقرر یا اوصاف محقق‌ و فرضی ... بودنشان‌ به‌ مثابه عینی‌ بودن‌ِ اوصاف دیگر است‌؛ از قبیل‌ امکان ... و عرضیت‌ و همه اشباهشان‌ اوصاف اعتباریند، و هرچه‌ وقوعش‌ باعث ... و موجود را نه‌ وصف، که‌ عین‌ موصوف دانستند و آن‌ تکرر ...
23
... وصف اعلای خداوند وصف جبریت وصف جنت وصف عالم آخرت وصف علم وصف قدرت وصف قرآن وصف نار وصف ...
24
... درآمد. ... زمان تألیف تاریخ وصاف ... وصّاف در 697 به تألیف کتاب ... اوست. ... محتوای تاریخ وصاف ... تاریخ وصّاف مشتمل است بر یک مقدمه ... نگاشته است. ... نثر تاریخ وصاف ... نثر تاریخ وصّاف متکلف و مسجع ... عبداللّه بن فضل اللّه وصّاف الحضره، تاریخ وصّاف، چاپ سنگی بمبئی ...
25
... مطابقهٔ صفت با موصوف روا نیست و چون موصوف، جمع باشد ... چندی صفت و موصوف ... هرگاه موصوفی دارای چند صفت باشد ... می‌کنند : الف - موصوف را مقدم می‌کنند و ... الیه ... در موقعی که موصوف را بخواهند اضافه کنند، ... تعداد اوصاف باشد و غالبا موصوف ذکر نمی‌شود. ... ضمیر موصوف ...
26
... که این وصف بر وصف دیگری مشتمل است که آن وصف، مناسبت ذاتی ... وصف طردی دارد. ... نکته دوم ... وصف شبهی از وصف مناسبت پایینتر و از وصف ... طردی بالاتر است، زیرا وصف ... مناسب وصفی است که ...
27
... ضرورت ازلی ، ضرورت ذاتی ، ضرورت وصفی، ضرورت وقتی و ضرورت به ... است. ... اقسام ضرورت وصفی ... نحوه دخیل بودن وصف موضوع در گزاره، ... به موضوع، مشروط به وصف نباشد و وصف، علت حمل محمول بر ... پژوهه، برگرفته از مقاله «ضرورت وصفی». ... فلسفه ... اصطلاحات ...
28
... صاحب المیزان‌ معتقد‌ است: «از اوصاف پیغمبر گرامی بـدست مـی‌آید ... ‌آله‌وسلّم) با کفرپیشگان، از اوصاف آن حضرت: * «مـحمّد رسـول ... «اشدّاء...» خبر آن است. بنابراین، اوصاف ذکر شده مربوط بـه پیـامبر ... خود مهربانند؛... این توصیف آنان در تورات و توصیف آنان در انجیل ...
29
... برای موضوع، مشروط به دوام وصف عنوانی موضوع حکم شود، «قضیه ... موضوع، مشروط به دوام وصف عنوانی موضوع حکم شود، ... اعتبار نسبت محمول با وصف موضوع لحاظ شود و احوال ... نشود، این جهات، جهات وصفی بسیط‌اند، اما اگر اعتبار ... : یعنی محمول به حسب وصف، دائم مطلق بُوَد اعم ...
30
... اقتران ازلی مبرا است. هرگونه وصفی که در قرآن یا ... از قدرت... پس این اوصاف آیا حکایت از مفاهیمی دارند ... نیست. در نتیجه این اوصاف حاکی از مفاهیم متعارف خود ... می‌باشد. بر خلاف توصیف دیگران‌که موجب اتصاف آنان ... صفة انها غیر الموصوف و شهادة کل موصوف انه غیر الصفة ...
7766 نتيجه يافت شد  (0.04 ثانیه)
جعبه ابزار