687 نتيجه يافت شد  (0.02 ثانیه)
11
... عقد ضمان عوض نسبت به اعیان خارجیه و شخصیه‌ای است که ... چون بیمه عقدی عرفی و خارج از حوزه شرع است که ... عملی ربوی محسوب می‌شود. ... خروج از عمومات ... ز) بیمه، تعهد ...
12
... همان‌ گونه که وجود خارجی ندارد، ثبوت خارجی هم ندارد. ج: اثبات ... آنها دلالت دارد نه ثبوت خارجی.» ... جسم ... ابن تیمیه براساس استعمال ... وکونها تحبس وترسل وتقبض وتدخل وتخرج فلذلک اطلقنا علیها اسم الجسم ... تعالی نوعش قدیم است و اعیان خارجی حادث هستند لازم می‌آید ...
13
... این مفاهیم هیچ گونه خارجیتی ندارند چگونه است که در ... که این مفاهیم منشا انتزاع خارجی دارند، پاسخ این پرسش ... ما هستند نه صفات اعیان خارجی نمی‌توان از این ... حقیقت گریخت که اعیان خارجی محال است که از ... هیچ حاکمیتی از عالم خارج ندارند. به علاوه قضایای ...
14
... نه وجود حقیقی و خارجی. ... دیدگاه حکیم ... به نظر سيدمحسن ... وجود نخواهد داشت. پس، همه اعیان خارجی، اموال در ذمه و نیز ... منافع اعیان از محدوده حقوق خارج‌اند، زیرا اعتبار ملکیت ... (مانند مبیع) باید عین خارجی یا مال باشد و حق ...
15
... اگر ثمن یا مثمن از اعیان خارجی باشد، ضمانت آن مصداق ضمان ... ضمانت اعیان مضمونه خواهد بود که ... متعلق ضمان (مضمون به) از اعیان باشد - نه دیون - نقل ... ذمّه نخواهد بود؛ زیرا عین خارجی در ذمّه مضمون عنه نیست ...
16
... و موضوعات اعتباری یا اعیان خارجی، محکم ساخته‌اند و ... البیاض المحتاجَین الی محل خارجی، بل یکفیها المحل الاعتباری ... لا وجود لها فی الخارج غیر الاعتبار فیکفیها المحل ... الّا بعد وجودهما فی الخارج. نعم مبانیها من ... الارادة و الکراهة أعراص خارجیة. ایشان در پایان یادآور ...
17
... ساختمانی طبق آن را در خارج می‌سازد. نسبت تمام امور ... انسان یا نوع دیگر وجود خارجی دارد. آنچه درباره جنس ... فعال، قبل از آنکه در خارج محقق شود. «فصل بعد ... است. ... نوع به لحاظ کثرات خارجی ... «نوع قبل از کثرت» ... فعال، پیش از حصول در اعیان (خارج). «نوع بعد از کثرت» ...
18
... اصطلاح‌ «عُروض‌ ذهنی‌ و اتصاف‌ خارجی» که‌ نزد متأخران‌ علامت‌ شاخص ... و اختلاف‌ و تشابه‌، در خارج عین‌ موصوفشان‌ هستند و اگر ... موطنش‌ را ذهن‌ دانست‌ و اعیان خارجی را صالح‌ برای‌ حمل‌ وجود ... آن‌ها شمرد. اما اینکه‌ اعیان خارجی خود چیستند، از جنس‌ وجودند ...
19
... ضمانات قهری، 3 مبحث انتقال اعیان خارجی، انجام دادن فعل، و ... ضمانات قهری، 3 مبحث انتقال اعیان خارجی، انجام دادن فعل، و ... همواره نیازمند متعلقی خارجی است که عین خارجی معین و فعل ... قسم دیگر که در خارج از عقد به وجود ... بیان نموده است. 2- خارج از عقود (ضمان قهری) ...
20
... ، حجابهای ذات‌اند، اما برای اعیانِ ممکن، علت خلق و ایجاد ... مرتبه عالم ظاهر باشند و اعیان خارجی نیز حجابهای ظلمانی باشند. حکیم ... در کار است و با خروج از بشریت حجاب نیز رفع ... است که حجاب مال به خارج شدن آن از دارایی شخص ...
687 نتيجه يافت شد  (0.02 ثانیه)
جعبه ابزار