2179 نتيجه يافت شد  (0.04 ثانیه)
41
... دو نوع قوا دارد:یکی درک کننده جزئیات، مانند چشم ، گوش ... و خیال و دیگری درک کننده کلیات، ... که سزاوار دانستن است، مانند ادراک حقیقت جسم و روح . ... احکام ، عقل نظری باشد، ادراک احکام شرعی بدون یاری گرفتن ...
42
... نفس برای حفظ معانی جزئی می‌باشد. حافظه با ... است که معانی جزئی، که از طریق واهمه ادراک شده است، ... ها حاکم باشد؛ بنابراین، ادراک معانی جزئی و حکم درباره آن‌ ... ، چنان که اگر معنای جزئی از حافظه زایل شود، ... ، حافظه وظیفه نگهداری معانی جزئی را برعهده دارد اما معانی ...
43
... به عهده دارد. ... قوه مدرکه ... قوه مدرکه که دو قسم دارد: ... را درک می‌کنند. حس مشترک: همه صورت‌های جزئی ... فراهم شده توسط حواس ظاهری را درک می‌ ... کند. واهمه: معانی جزئی را درک می‌کند. مقصود از معانی جزئی ... جزئی به دست آمده از طریق حواس ظاهری را درک ...
44
... وسیله اوست که می‌توانادراک کرد. انسان و حیوان و ... ، درحس وحرکت و ادراک متفاوت‌اند، از این رو ... است از آن جهت که جزئیات را ادراک می‌کند و بالاراده ...
45
... درونی درک‌کننده صور ناشی از حواس ظاهری یا معانی جزئی است ... را به نحو كلى يا جزئى لحاظ كنيم، داراى معانى ... مى‌كنند و گاهى به جزئى از آن. حس عبارت ... از حواس ظاهری یا معانی جزئی را می‌گیرند، جمع ... واهمه ... کار قوه واهمه، درک معانی جزئی است. معنا آن است که ...
46
... و بطلان قوه مفکره، وضعیتادراکات ما چگونه خواهد بود؟ علت ... برخی از قوای نفس، مدرکه و بعضی، غیر مدرکه ‌اند، چیست با ... می‌کند و کارش را ادراک معانی جزئیه غیر محسوسه می‌داند ... . حافظه و ذاکره که کارشان حفظ ادراکات ...
47
... تاریخ مندی متن، مغزی، تاویل مجازی، نصر حامد ابوزید ، فرهنگ ... نیستند و قابلیت تاویل مجازی (در اینجا مراد از ... متن اصرار بورزد. تاویل مجازی با تاکید بر فهم ... سایر اعصار نیازمند تاویل مجازی و درک فحوا و مغزای این ... «مغزی» از طریق تاویل مجازی است. نکته نخست آنکه ...
48
... مشاركت حواس ظاهرى كه ابزار ادراك امور جزئيه است. ... مقالات مرتبط ... وحی ...
49
... یا از اجزای عقلی و یا از اجزای وهمی: اجزای خارجی اجزایی هستند که ... فصل آنها نخواهند بود. اما اجزای مقداری، اجزایی خارجی نیستند؛ زیرا در ... شدن، در درون هریک از اجزای باقیمانده، وحدت اتصالی (اتصال) وجود ... نیست و تنها در قوای ادراکی، چنین اجزائی برای آن پدید می ...
50
... غزالی ... غزالی‌ در بحث‌ از مدارک یقین‌ و اعتقاد، اولیات‌ ... ‌ محصول‌ مشاهدات‌ حسی‌ و ادراکات ذهنی‌ و اطلاعات‌ عقلی‌ را ... مفتاح‌ ابواب‌ علوم‌ کلی‌ و جزئی است‌؛ زیرا نفس‌ انسانی‌ ... به‌ بیان‌ خواجه‌، محسوسات‌ جزئیه یا مدرکات اولیه‌ و ثانویه‌ پس‌ از ...
2179 نتيجه يافت شد  (0.04 ثانیه)
جعبه ابزار