2179 نتيجه يافت شد  (0.01 ثانیه)
31
... که در تمثل، ورای صورت ادراکی، حقیقتی خارجی وجود دارد، با ... می گردند، زیرا بنابر تحقیق، مدرکات جزئیه تجرد غیر تام مثالی دارند ... مریم(علیها‌السلام) در حیطه ادراکی و شعاع دید خود ، صورت ... مشاهده کرد و خارج از ادراک حضرت مریم بشری نبود، بلکه ...
32
... باز ننگری، هرگز نتوانی به درک جزئیات ترسیم شده در پهنای سوره ...
33
... بدن و بر جای ماندن جزئی کوچک از آن به نام ... ، مرده صورت‌های جسمانی را درک می‌کند و خود را ... و، درست مانند حالت خواب، ادراکات جزئی خود در عالم غیر مادی ...
34
... بدن و بر جای ماندن جزئی کوچک از آن به نام ... ، مرده صورت‌های جسمانی را درک می‌کند و خود را ... و، درست مانند حالت خواب ، ادراکات جزئی خود در عالم غیر مادی ...
35
... معانی، ترکیب یا نحوشناسی و درک اجزای تشکیل‌دهنده نظام زبانی باشد ... معانی، ترکیب یا نحوشناسی و درک اجزای تشکیل‌دهنده نظام زبانی باشد ...
36
 
37
... ، ما نظریات خواجه طوسی را درک نمی‌کردیم. ... ساختار ... کتاب، در ... انواع قوای باطنی متعلق به ادراکات جزیی می‌باشد. فصل پنجم، در ...
38
... که‌ ما جز جزئیات دگرگون‌ شونده‌ را ادراک نمی‌کنیم‌، ... برخی‌ دارای‌ ادراک دومین‌. فرق‌ میان‌ ادراک «صورت‌» و ادراک «معنی‌» ... غیر محسوس‌ موجود در محسوسات‌ جزیی را ادراک می‌کند، مانند نیرویی ... معانی‌ غیر محسوس‌ در محسوسات‌ جزئی ادراک کرده‌ است‌، نگه‌ می ...
39
... و پوست، به گونه جزئی باز می‏شناسد. ... انواع محسوس ... معانی عقلی به صورت جزئی نسبت داده می‏شوند، ... مفاهیم را با صورت‏های جزئی درک می‏کند. چون در ... می‏گیرد، در ادراک معانی جزئی و موهوم دخالت خیال ... ادراک شهودی بر بسیاری از اسرار کلّی و بلکه جزئی ...
40
... صورت‌های جزئی فراهم شده توسط حواس ظاهری را درک می‌کند ... . ... =واهمه= ... این قوه معانی جزئی را درک می‌کند. مقصود از معانی ... صور جزئی به دست آمده از طریق حواس ظاهری را درک کرد ... و معانی جزئی‌ای که توسط قوه واهمه درک شده‌اند در ...
2179 نتيجه يافت شد  (0.01 ثانیه)
جعبه ابزار