4314 نتيجه يافت شد  (0.04 ثانیه)
11
... استحباب. در پاره‌ای مذاهب، از جمله در فقه حنفی، احکام تکلیفی ... است. ... مقایسه حکم وضعی با حکم تکلیفی ... حکم وضعی، برخلاف حکم تکلیفی، مستقیمآ متوجه ... تکلیفی دارند و حکم وضعی ندارند، مانند احکام استحبابی. 3) احکامی که تنها وضعی ...
12
... ثابتة من الحقايق او حكم ثابت من الاحكام، لقوله تعالى: (قل ... ، عام را بيان گر حكم استحبابى و عام و خاص را ... عن محمد بن على بن محبوب، عن يعقوب بن يزيد، ... عن احمد، عن الحسن بن محبوب، عن ابى جميله، عن ابى ... و بى موضوع ماندن حكم، كاستى نيست. احكام بسيارى داريم كه ...
13
... ثابتة من الحقایق او حکم ثابت من الاحکام، لقوله تعالی:(قل ... طباطبایی، عام را بیان گر حکم استحبابی و عام و خاص را ... عن محمد بن علی بن محبوب، عن یعقوب بن یزید، ... عن احمد، عن الحسن بن محبوب، عن ابی جمیله، عن ابی ... و بی موضوع ماندن حکم، کاستی نیست. احکام بسیاری داریم که ...
14
... مفسران مفاد آیه امتاع را حکمی استحبابی و پابرجا می‌دانند ... آیین توحیدی و برپایی حکومت دینی در شهر مدینه بودند ... حضرت ابراهیم با یکی از حکام زمانش (نمرود)، داستان عزیر ... عن تأویل آی القرآن؛ الجامع لاحکام القرآن، قرطبی؛ جمال القراء؛ ...
15
... و بر اثبات کراهت و استحباب استدلال می‌کنند). ... اشکالات ... خود ... علامه چنين است: اوّل: استحباب همانند وجوب حکم شرعی است و وجهی ... ضعيف اکتفا شود. جواب: حکم به استحباب در آ نها که سندشان ... ثابت می‌شود، تنها حکم استحبابی است، نه حکم وجوبی. پس اين روايات ...
16
... دقیق جهان، به خداوند عالم حکیم، مؤمن و معتقد شوند و ... ، صاحب جواهر ، آیت‌الله حکیم و دیگران معتقدند: در ... گناه باشد، نیست و امّا احکام استحبابی که شرعاً و عقلاً پسندیده ... دسته از اخبار حمل بر استحباب می‌شود. لازم به‌یادآوری ...
17
... نسخ حکم دالّ بر وجوب چیزی، با آیه دالّ بر استحباب را نسخ ... وجوب به استحباب گویند. ... نمونه قرآنی ... گاهی حکمی استحبابی ناسخ حکم واجب می ... سوره ، آن را با استحباب قرائت قرآن نسخ کرده است ... شده و به صورت یک حکم استحبابی (آن هم به مقدار ...
18
... و تقلید) از جمله حکمت‌های استحباب پوشاندن قربانی، می‌توان ... و حنبلیان به استحباب تجلیل هدی باور دارند. پشتوانه ... باور دارند. پشتوانه باور به استحباب یا وجوب، دستور پیامبر ... مالکی، پاره‌ای احکام استحبابی دیگر در این زمینه یاد ...
19
... دارد و فقط بهحکم ویژهجهاد دلالت ندارد ... است، بیشتر ناظر به حکم استحبابیاجتناب از آلودگیهای عرفی ... عقل - به عنوان مبنایاحکام شرعی - به شمار می‌ ... جامعه شود، به حکم عقل چنین حکمی از انسان برداشته ... اشکال ... ممکن است درحکم عقل و بنای عقلا ...
20
... احادیث وارده در بیان احکام شریعت (که تمامی آنها را ... می‌کند: هر حکمی (اعم از احکام تکلیفی و وضعی) که ... ثانیا تمامی روایات مربوط به احکام، تفسیر مبهمات و تفصیل مجملات ... که آیه مذکور تنها یک حکم استحبابی است که همواره پابرجاست و ...
4314 نتيجه يافت شد  (0.04 ثانیه)
جعبه ابزار