• خواندن
  • نمایش تاریخچه
  • ویرایش
 
629 نتيجه يافت شد  (0.00 ثانیه)
1
... رازی، سید فضل‌الله راوندی، ابوشکر صفار و ابوالعلاء همدانی و بعضی ... ق/ 1985 م. (5) ابن‌ شاکر کتبی، محمد، فوات الوفیات، به ...
2
... 867م یعقوب لیث صفاری به هرات لشکر کشید و این شهر ... برادرش سلطانشاه به خراسان لشکر کشید و متصرفات وی ... تیمور گورکانی به خراسان لشکر کشید و بر هرات استیلا ... دیوارهای شهر در برابر لشکریان امیر تیمور به مقاومت ... آرای صفوی، به کوشش یدالله شکری، تهران، ۱۳۵۰ش. (27) ...
3
... انجامید، به دست یعقوب لیث صفاری، برانداخته شد. ... هرات ... یکی از ... مقابله با یعقوب از هرات لشکر کشید؛ اما در این جنگ ... سال یعقوب بن لیث صفاری به هرات لشکر کشید و حسین بن ...
4
... سلمه با شیبان بن عبدالعزیز یشکری ... برخی همچون بلاذری و نویسندۀ ... شیبان‌ بن عبدالعزیز یَشْکُری، از سران خوارج صُفریه درهم ... بود. اما پیروان شیبان یشکری از خوارج صُفریه بودند. ... خراسان در دهه ...
5
... از پرداخت بیستگانی در حکومت صفاریان، سامانیان، زیاریان و غزنویان ... از آن به عنوان حقوق لشکریان و غلامان یاد کرده است ... زمان صفاریان تشریفاتی خاص «عارض» لشکر، بیستگانی را نخست به امیر صفاری و ... سپس به ترتیب مقامات به لشکریان می‌داد ...
6
... ‌ قرار داد تا با خوارج‌ صُفریه در جزیره‌ ابن ‌کاوان ... سرکوب‌ کنند. صفریان جزیره‌، به‌ سرکردگی‌ شیبان ‌بن‌ عبدالعزیز یشْکُری، که‌ بر ... ‌ که‌ به‌ شکست‌ صفریان و کشته‌ شدن‌ یشکری انجامید یاقوت‌ حموی‌، ذیل ...
7
... زیاد دوباره به بلخ لشکر کشید؛ اما در این ... برای مقابله با وی لشکر دوازده هزار نفری خود ... پس از شورشی در میان لشکریان عرب در بروقان، اسد ... مغلوب صفاریان شدند و صفاریان نیشابور را تصرف کردند. لشکری پنج هزار ... پس از شورش اهالی بر لشکریان مغول ، بلخ‌ به‌ ...
8
... زیاد دوباره به بلخ لشکر کشید؛ اما در این ... برای مقابله با وی لشکر دوازده هزار نفری خود ... پس از شورشی در میان لشکریان عرب در بروقان، اسد ... مغلوب صفاریان شدند و صفاریان نیشابور را تصرف کردند. لشکری پنج ... پس از شورش اهالی بر لشکریان مغول، بلخ‌ به‌طور ...
9
... زیاد دوباره به بلخ لشکر کشید؛ اما در این ... برای مقابله با وی لشکر دوازده هزار نفری خود ... پس از شورشی در میان لشکریان عرب در بروقان، اسد ... مغلوب صفاریان شدند و صفاریان نیشابور را تصرف کردند. لشکری پنج ... پس از شورش اهالی بر لشکریان مغول، بلخ‌ به‌طور ...
10
... ادعای خود، با کشتن فرمانده لشکر دشمن، باعث پیروزی مسلمانان شد ... که به گرگان و طبرستان لشکر کشی کرده بودند، حضور داشت ... . ... محاصره مکه ... لشکر شام، مکه را از 13 صفر سال 64ق. محاصره ... پوشانده شد. ابن زبیر به شکرانه پایان کار، همراه هوادارانش از ...
629 نتيجه يافت شد  (0.00 ثانیه)
جعبه ابزار