87 نتيجه يافت شد  (0.03 ثانیه)
11
... ، علی‌ بن‌ عساکر بطائحی‌ و ابوالعلاء همدانی نزد وی‌ قرائات‌ گوناگون‌ را ...
12
... ‌ به‌ رغم‌ اینکه‌ مورد تردید ابوالعلاء همدانی قرار گرفته‌، با توجه‌ به ...
13
... . ابن عقده احمد بن سعید همدانی (م 333 ق) کتاب الولایة ... الفصل آورده است که حافظ ابوالعلاء عطار همدانی گفت: حدیث غدیر را ...
14
... ‌، تبریز، ری‌، اصفهان‌، حلوان‌ و همدان حدیث‌ گفت‌ و حدیث‌ شنید ... سلامی‌، ابوموسی‌ مدینی‌ و ابوالعلاء عطار همدانی فرا‌تر می‌رفت‌ و ...
15
... ‌، تبریز، ری‌، اصفهان‌، حلوان‌ و همدان حدیث‌ گفت‌ و حدیث‌ شنید ... سلامی‌، ابوموسی‌ مدینی‌ و ابوالعلاء عطار همدانی فرا‌تر می‌رفت‌ و ...
16
... عبدالمنعم نیشابوری‌ 8- ابوالعلاء حسن بن احمد همدانی، 9- ابوطاهر احمد اصفهانی ... کار زاهد شیخ رضی‌الدین ابوالعلاء بن لالا سعید علی جوینی ... عبداللّه شطاری‌. کبرویه همدانیه: منسوب به سیدعلی همدانی که به‌وسیله چهل ...
17
... قرن ششم هجری است. از ابوالعلاء احمد بن عبدالجبّار فُرسانی، ابوالعبّاس ... بن عبدالواحد و ابوالعلاء محمّد بن نصر حافظ همدانی حدیث شنید. وی ...
18
... فصوص‌ الحکم‌، به‌ کوشش‌ ابوالعلاء عفیفی‌، بیروت‌، دارالکتاب‌ العربی ... 59) عبدالصمد همدانی، بحر المعارف‌، قم‌، 1366ش‌. (60) ابوالعلاء عفیفی‌ ... هم، ابن‌ عربی‌). (61) ابوالعلاء عفیفی‌، «نظریات‌ الاسلامیین‌ فی ... 66) عبدالله‌ عین‌ القضات‌ همدانی، تمهیدات‌، به‌ کوشش‌ ...
19
... در همدان درگذشته و در محل برج قربان، مدفن ابوالعلاء قاری ... ، به خاک سپرده شده است. ... مذهب همدانی ... برخی ... (1) علی محمد آزاد همدانی، «مشاهیر همدان»، مجله ارمغان، سال 17، ... ، برگرفته از مقاله «بدیع الزمان همدانی»، شماره810 . ... تراجم ...
20
... مورخان شهرت او را همدانی گفته‌اند. ... اقوال مورخین ... طغرل خلعت یافت. ... ستایندگان ابوالعلاء ... ابوالعلاء از نویسندگان و ... ‌که او در اصل همدانی بود، ابیاتی ... الرئیس ابوعلی سینا در همدان و اصفهان با او ...
87 نتيجه يافت شد  (0.03 ثانیه)
جعبه ابزار