یمین لغو

ذخیره مقاله با فرمت پی دی افلغو کلامی است که خالی از فائده و وجود و عدمش یکسان باشد، و یمین یعنی سوگند؛ مفسرین در تفسیر یمین لغو اختلاف کرده‌اند.


منظور از یمین لغو

[ویرایش]

ابن عباس و جمعی گفته‌اند: یمین لغو سوگندی است که از روی عادت بر زبان مردم جاری می‌شود بدون عقد قلبی و بالاخره تکیه کلامی بیش نیست مانند: «لا والله» و «بلی والله».
و برخی چون مجاهد و قتاده گفته‌اند: یمین لغو آن است که شخص به امری گمان برد یا یقین کند و سوگند خورد و سپس معلوم گردد که خلاف و عکس آن واقعیت دارد.
و نیز از ابن عباس منقول است که یمین لغو سوگند در حال غضب است.
و از عائشه نقل کرده‌اند: یمین لغو سوگندی است که در هزل و جدل و خصومت بر زبان ورد.
[۳] تفسیر ابوالفتوح رازی، ج۲، ص۲۱۷-۲۱۸.

بالجمله یمین لغو مؤاخذه (یعنی گناه و کفاره‌ای) ندارد زیرا فرمود: «لا یؤاخذکم الله باللغو فی أیمانکم و لکن یؤاخذکم بما عقدتم الایمان... ».

پانویس

[ویرایش]
 
۱. تفسیر مجمع البیان، ج۳، ص۴۰۸.    
۲. تفسیر القرطبی، ج۳، ص۱۰۰.    
۳. تفسیر ابوالفتوح رازی، ج۲، ص۲۱۷-۲۱۸.
۴. مائده/سوره۵، آیه۸۹.    


منبع

[ویرایش]

جابری عرب‌لو، محسن، فرهنگ فقه اصطلاحات اسلامی، ص۱۸۵-۱۸۶.جعبه ابزار