یزید بن عبدالله (ابهام‌زدایی)

ذخیره مقاله با فرمت پی دی افیزید بن عبدالله ممکن است اسم برای اشخاص ذیل باشد:

یزید بن عبدالله مشرقی، بنابر نقلی یکی از شهدای کربلا
یزید بن عبدالله بن دینار، حاکم مصر و از سرداران و حاکمان عباسی قرن سوم قمری
رده‌های این صفحه : ابهام‌زدایی
جعبه ابزار