یزید بن عبدالله بن دینار

ذخیره مقاله با فرمت پی دی افیزید بن عبدالله بن دینار، از سرداران ترک خلفای عباسی در قرن سوم قمری بود که از سال ۲۴۲ق تا ۲۵۳ق امیر مصر شد.


معرفی اجمالی

[ویرایش]

ابوعبدالله یزید بن عبدالله بن دینار، از سرداران و حاکمان عباسی و ترک نژاد بود. متوکل خلیفه عباسی در سال ۲۴۲ق او را امیر مصر کرد. یزید به اداره امور آن منطقه پرداخت و در جزیره معروف به «روضه» ابزار‌ اندازه‌گیری آب نیل را ایجاد کرد. اهالی اسکندریه در سال ۲۵۳ق در روزگار خلافت معتز بر یزید شوریدند. معتز سپاهی به فرماندهی مزاحم بن خاقان برای سرکوب کردن قیام فرستاد. مزاحم قیام را سرکوب کرد و معتز، یزید را برکنار و مزاحم را امیر مصر کرد. یزید در سال ۲۵۵ق به عراق بازگشت و طبق قولی پس از آن درگذشت.

پانویس

[ویرایش]
 
۱. ابن تغری بردی، یوسف بن تغری بردی، النجوم الزاهره، ج۲، ص۳۰۸ به بعد.    
۲. کندی، محمد بن یوسف، الولاة و القضاة، ص۲۰۲ به بعد.    
۳. زرکلی، خیرالدین، الاعلام، ج۸، ص۱۸۴.    


منبع

[ویرایش]

عبدالسلام ترمانینی، رویدادهای تاریخ اسلام، ترجمه پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامی، ج۲، ص۸۱.


جعبه ابزار