یحیی بن سعید حلّی

ذخیره مقاله با فرمت پی دی افیحیی بن سعید حلی در سال ۶۰۱ هجری در حله به دنیا آمد. وی یکی از علمای بزرگ اسلام است که بعد از محقق حلی به جای وی تکیه زد.


معرفی اجمالی

[ویرایش]

نجیب الدین، یحیی بن احمد، معروف به ابن سعید، در سال ۶۰۱ هجری در خاندان فقیه پرور سعید هذلی دیده به جهان گشود. نسب او در شمار دانشمندان بزرگ و فقیهان زنده دل دیار حله است. ابن سعید نوۀ دختری ابن ادریس حلی و پسر عموی پیشوای فقهای شیعه، محقق حلی است. جدش یحیی، که از فقهای بزرگ حله بود، دو فرزند فقیه و دانشمند به نام احمد- پدر ابن سعید- و حسن- پدر محقق حلی- داشت. شخصیت علمی ابن سعید پس از پسر عمویش محقق حلی، به جای وی بر کرسی تدریس تکیه زد و جای خالی او را پر نمود. ابن سعید تمام فنون و دانش‌های ادبی، فقهی و اصولی را دارا بود و در زهد و تهذیب نفس، پارساترین دانشمندان عصر خویش بود. وی از بزرگ‌ترین مشایخ علامه حلی و از مشایخ بزرگ اجازه و روایت می‌باشد.

سخن بزرگان

[ویرایش]


← علامه حلی


علامه حلی در شان او می‌نویسد: او به من اجازۀ روایت داد و دارای زهد و تقوا بود و ضمیری پاک داشت. شعرا در ستایش او چنین گفته‌اند: لیس فی الناس فقیه مثل یحیی بن سعید صنف الجامع فقها قد حوی کل شرید یا سعید الجدود یا بن سعید انت یحیی العلم باسمک یحیی ما راینا کمثل بحثک بحثا ظنه العالم المحقق وحیا فرزندش صفی الدین محمد بن یحیی، در ردیف دانشمندان و فقهای بزرگ این خاندان به شمار می‌آید و از او به عنوان «استاد بزرگ اجازه» یاد شده است.

← ابن داود


ابن داود دربارۀ یحیی بن سعید می‌گوید: «یحیی بن احمد بن سعید شیخ و مقتدای ما است. وی عالم به علوم ادبی و فقهی و اصولی بود و از میان فضلا با تقواترین و زاهدترین آنان بود.»

اساتید

[ویرایش]

۱- سید محیی الدین ابو حامد، محمد بن عبدالله بن علی بن زهره ۲- شیخ محمد بن ابی البرکات بن ابراهیم صمعانی ۳- پدر بزرگوارش شیخ احمد بن یحیی ۴- سید اجل، فخار بن معد موسوی ۵- شیخ نجیب الدین محمد بن جعفر بن هبة الله بن نما حلی

شاگردان

[ویرایش]

۱- سید عبدالکریم بن طاوس ۲- علامه حلی ۳- صفی الدین محمد بن یحیی (فرزند بزرگوارش) ۴- شیخ جلال الدین ابن نما حلی ۵- سید شمس الدین محمد بن ابی المعالی ۶- سید عز الدین حسن بن علی بن محمد بن علی ۷- سید نجم الدین ابو عبدالله حسین بن اردشیر بن محمد طبری ۸- شیح کمال الدین علی بن حماد لیثی واسطی ۹- حموینی، مؤلف کتاب فرائد السمطین ۱۰- احمد بن عبد الکریم

تالیفات

[ویرایش]

۱- الجامع للشرائع ۲- الفحص و البیان من اسرار القرآن ۳- قضاء الفوائت ۴- کشف الالتباس عن نجاسة الارجاس ۵- المدخل فی اصول الفقه ۶- نزهة الناظر فی الجمع بین الاشباه و النظائر ۷- مسالة فی نجاسة المشرکین

وفات

[ویرایش]

ابن سعید حلی در سال ۶۹۰ هجری در حالی که ۸۹ بهار پر برکت را پشت سر گذاشته بود در شهر حله دیده از جهان فرو بست و به لقای دوست نائل شد.

عناوین مرتبط

[ویرایش]

الجامع للشرائع (کتاب)
نزهة الناظر (کتاب)

منبع

[ویرایش]

نرم افزار جامع فقه اهل بیت، مرکز تحقیقات کامپیوتری علوم اسلامی.


رده‌های این صفحه : یحیی بن سعید حلی
جعبه ابزار