یتیم (قرآن)

ذخیره مقاله با فرمت پی دی افاز عناوین و موضوعات مطرح شده در آیات قرآن، «یتیم» است.


معنی یتیم

[ویرایش]

یتيم برگرفته از مادّه «يتم»، نسبت به انسانها آن است كه پدر كودكى قبل از بلوغ او بميرد و در ساير حيوانات آن است كه مادرش بميرد.
در اين عنوان آیاتی معرفی می‌شوند که در آن‌ها از اشتقاقات‌ «يتم» و آياتى كه دلالت بر يتيم مى‌كنند، استفاده شده است.

عناوین مرتبط

[ویرایش]

احترام به یتیم (قرآن)، احسان به یتیم (قرآن)، احکام یتیم (قرآن)، ادب یتیم (قرآن)، اذیت یتیم (قرآن)، ارث یتیم (قرآن)، ازدواج با یتیم (قرآن)، اصلاح امور یتیمان (قرآن)، اطعام به یتیم (قرآن)، امتحان یتیم (قرآن)، انفاق به یتیم (قرآن)، بلوغ یتیم (قرآن)، بنی‌اسرائیل و یتیم (قرآن)، پناه به یتیم (قرآن)، تحقیر یتیم (قرآن)، حقوق یتیم (قرآن)، حمایت از یتیم (قرآن)، دختران یتیم (قرآن)، رشد یتیم (قرآن)، شخصیت یتیم (قرآن)، طرد یتیم (قرآن)، ظلم به یتیم (قرآن)، غضب بر یتیم (قرآن)، کفالت یتیم (قرآن)، مال یتیم (قرآن)، محبت به یتیم (قرآن)، مصالح یتیم (قرآن)، معاشرت با یتیم (قرآن)، نیکی به یتیم (قرآن)، یتیمان عصر موسی (قرآن).

پانویس

[ویرایش]
 
۱. اصفهانی، حسین بن محد، المفردات فی غریب القرآن، ص ۸۸۹، «یتم».    


منبع

[ویرایش]
مرکز فرهنگ و معارف قرآن، فرهنگ قرآن، ج۳۳، ص۱۹۹، برگرفته از مقاله «یتیم».    


رده‌های این صفحه : موضوعات قرآنی | یتیم
جعبه ابزار