یاقوت حموی

ذخیره مقاله با فرمت پی دی افیاقوت حموی مولف کتاب مشهور معجم البلدان در علم جغرافی می‌باشد.


معرفی اجمالی

[ویرایش]

«شهاب الدین ابوعبدالله یاقوت بن عبدالله حموی بغدادی» از ادبا و لغویان اوایل قرن هفتم هجری و مؤلف کتاب معجم البلدان است.

اسارت یاقوت

[ویرایش]

یاقوت در جوانی اسیر شد و در بغداد تاجری به نام عسکر حموی او را خرید و پس از مدتی او را آزاد کرد. وی پس از آزاد شدن مسافرت‌ها کرد.

گرایش به خوارج

[ویرایش]

ابتدا بر اثر خواندن کتب خوارج متمایل به مذهب آنان شد و در دمشق نزدیک بود کشته شود اما از آنجا گریخت و به خراسان و خوارزم رفت. در حمله چنگیز، یاقوت به موصل و از آنجا به حلب فرار کرد و در همان جا درگذشت.
عمده تالیفات یاقوت در تاریخ و جغرافیاست. او در نحو و دیگر فنون ادب نیز دارای آثاری است که چندان مورد توجه نیستند.

آثار

[ویرایش]

۱- المبدا و المقال.
۲- معجم البلدان.
۳- المشترک وضعا و المفترق صقعا.
۴- اخبار الشعراء.
۵- معجم الادباء.
۶- الابنیة فی اللغة.
۷- اوزان الاسماء و الافعال.
۸- مختارات کتاب الاغانی.
۹- المقتضب فی النسب.
۱۰- انساب العرب.

عناوین مرتبط

[ویرایش]

معجم البلدان
معجم الادباء
انساب العرب

منبع

[ویرایش]

نرم افزار جغرافیای جهان اسلام، مرکز تحقیقات کامپیوتری علوم اسلامی.جعبه ابزار