گوسفند (قرآن)

ذخیره مقاله با فرمت پی دی افدر قرآن کریم گوسفند با الفاظی مانند غنم آمده است.


کاربرد گوسفند در قرآن

[ویرایش]

۱- غنم: بر وزن فرس به معنای گوسفند می‌باشد. این لفظ شامل مطلق گوسفند و بز است و از خود مفرد ندارد، واحد آن شاة است.
«قال هی عصای اتوکؤا علیها و اهش بها علی غنمی و لی فیها مآرب اخری؛ گفت: این عصای من است، بر آن تکیه می‌کنم و با آن بر گوسفندانم برگ درخت می‌ریزم، و مرا به آن نیازهای دیگری هم هست».
۲- نعجة: بمعنی میش است جمع آن نعاج است راغب گاو ماده و آهوی ماده را نیز در آن داخل دانسته است.
«ان هذا اخی له تسع و تسعون نعجة و لی نعجة واحدة فقال اکفلنیها و عزنی فی الخطاب؛ همانا این شخص برادر من است و او را نود و نه میش است و مرا یک میش، و به من گفت که آن را نیز به من واگذار، و در گفتگو بر من غلبه نموده است.»
۳و۴- ضان و معز: به معنای مطلق گوسفند و معز مطلق بز است.
«ثمانیة ازواج من الضان اثنین و من المعز اثنین قل آلذکرین حرم‌ام الانثیین اما اشتملت علیه ارحام الانثیین نبئونی بعلم ان کنتم صادقین؛ هشت جفت را (هشت فرد توام با جفتش را آفرید) از گوسفند دو فرد (نر و ماده) و از بز دو فرد (نر و ماده). یا هشت جفت آفرید، از گوسفند دو جفت (اهلی و وحشی) و از بز دو (جفت اهلی و وحشی) بگو: آیا خداوند نرهای آن دو را حرام کرده یا ماده‌ها را؟»

پانویس

[ویرایش]
 
۱. قرشی بنایی، علی اکبر، قاموس قرآن، ج۵، ص۱۲۵.    
۲. طه/سوره۲۰، آیه۱۸.    
۳. قرشی بنایی، علی اکبر، قاموس قرآن، ج۷، ص۸۲.    
۴. راغب اصفهانی، حسین بن محمد،مفردات راغب، ص۴۹۸.    
۵. ص/سوره۳۸، آیه۲۳.    
۶. قرشی بنایی، علی اکبر، قاموس قرآن، ج۴، ص۱۷۱.    
۷. انعام/سوره۶، آیه۱۴۳.    


منبع

[ویرایش]

فرهنگ قرآن، مرکز فرهنگ و معارف قرآن، برگرفته از مقاله «حیوان».    جعبه ابزار