گاسپار دروویل‌

ذخیره مقاله با فرمت پی دی اف«گاسپار دروویل»، افسر فرانسوی که در سال‌های ۱۸۱۳- ۱۸۱۲ م در پانزدهمین سال سلطنت فتحعلیشاه قاجار و ولایتعهدی عباس میرزا، در ایران اقامت داشته است.


معرفی اجمالی

[ویرایش]

او در گروه ژنرال گاردان بر اساس عهدنامه فینکن اشتاین به ایران آمد، اما پس از ناکام ماندن تلاش‌های گاردان، به طور خصوصی به استخدام دولت ایران درآمد.
گاسپار دروویل خاطراتش را به نام «سفر در ایران» در سال ۱۸۲۸ م منتشر کرد. سفرنامه او به جز چند فصل که به اوضاع نظامی و سیاسی ایران و دربار فتحعلی شاه و اقدامات عباس میرزا اختصاص یافته، درباره فرهنگ ، زندگی و باورها و آیین‌های مردم ایران است.
اهمیت این سفرنامه در شرح جزییات ساختمان‌ها، بازارها، غذاها و زندگی روزمره ایرانیان در اوایل دوران قاجار است.

عناوین مرتبط

[ویرایش]

سفر در ایران‌ (کتاب) .

منبع

[ویرایش]
نرم افزار جغرافیای جهان اسلام، مرکز تحقیقات کامپیوتری علوم اسلامی.


رده‌های این صفحه : تراجم | سفرنامه نویسان
جعبه ابزار