کوفی (ابهام زدایی)

ذخیره مقاله با فرمت پی دی افکوفی ممکن است اضافه به اسامی اشخاص ذیل باشد:

میثم تمار اسدی کوفی، از اصحاب برجستۀ امام علی (علیه‌السلام)
کمیت بن زیاد اسدی کوفی، از شاعران برجسته شیعه، درباره اهل بیت و مرثیه امام حسین (علیه‌السلام)
حماد بن اسامه کوفی، محدّث و حافظ کوفی در قرن دوم
ابوالقاسم کوفی، اَبوالقاسم کوفی، فقیه و متکلم
ابن‌اعثم کوفی، ابن اعثم کوفی، محدث‌، شاعر و مورخ‌ شیعی
ابوعلی محمد بن اشعث کوفی، یکی از راویان شیعه در قرن چهارم ه.ق
تلید بن سلیمان محاربی‌کوفی، محدّث و راوی شیعی، مکنّا به ابوادریس از اصحاب امام صادق (علیه‌السلام)
حجاج بن ارطاة نخعی کوفی، با کنیه‌ ابو ارطاة، محدّث و قاضی و فقیه قرن دوم
حفص بن غیاث نخعی‌کوفی، محدّث و قاضی اهل سنّت و از شاگردان امام صادق (علیه‌السلام)
اسود بن یزید نخعی کوفی، ابوعمرو یا ابوعبدالرحمان‌ د ۷۵ق‌/ ۶۹۴م‌، از تابعین‌ مشهور کوفه‌ و یکی‌ از زهّاد ثمانیه‌
محمد بن مسعود عیاشی سمرقندی کوفی، کنیه‌اش ابوالنضر و معروف به «عیاشی»، از اکابر فقهای شیعه در عهد ثقة‌الاسلام کلینی و استاد کلینی
سیدحسین بن سیدمحمد عریضی کوفی اصفهانی، از سادات عالیقدر قرن پنجم هجری در اصفهان و نیشابور
ابوهانی اسماعیل بن خلیفه انصاری کوفی اصفهانی، از محدّثین قرن دوم هجری و عهده‌دار منصب قضای اصفهان
ابوهانی اسماعیل بن خلیفه انصاری کوفی اصفهانی، از محدّثین قرن دوم هجری و عهده‌دار منصب قضای اصفهان
ابواسحاق اسماعیل بن عمرو بجلی کوفی اصفهانی، از محدّثان قرن سوم هجری در اصفهان


رده‌های این صفحه : ابهام‌زدایی
جعبه ابزار