کوثر (ابهام زدایی)

ذخیره مقاله با فرمت پی دی افکوثر، ممکن است به یکی از موارد ذیل اشاره داشته باشد:

کوثر، واژه‌ای قرآنی به معنای خیر زیاد
سوره کوثر، یکصد و هشتمین سوره قرآن کریم
کوثر (قرآن)، یکی از اوصاف قرآن
حوض کوثر، حوضی در بهشت، دارای خیر کثیر
ساقی کوثر، از القاب علی بن ابی طالب (علیه‌السلام)


رده‌های این صفحه : ابهام‌زدایی
جعبه ابزار