کمیت (ابهام‌زدایی)

ذخیره مقاله با فرمت پی دی افواژه کمیت ممکن است در معانی ذیل به کار رفته و یا اشاره به اشخاص و شخصیت‌های ذیل باشد:

معانی
کمیت، کمیت به معنای کم (به فتح کاف و سکون میم) یکی از اصطلاحات به‌کار رفته در علم منطق به‌معنای عَرَض پذیرنده مساوات و عدم مساوات به صورت بالذات نه بالعَرَض
کمیت منفصل، به‌معنای کمّ فاقد حدّ مشترک، در وقت فرض تجزیه

اعلام و اشخاص
کمیت بن زیاد اسدی کوفی، (به ضم کاف و کسر میم)، از شاعران برجسته شیعه درباره اهل بیت و مرثیه امام حسین (علیه‌السلام)


رده‌های این صفحه : ابهام‌زدایی
جعبه ابزار