ژرژ تکتاندرفن دریابل

ذخیره مقاله با فرمت پی دی اف«ژرژ تکتاندرفن دریابل» سفیر امپراتور آلمان، در دربار شاه عباس بوده است.


معرفی اجمالی

[ویرایش]

«ژرژ تکتاندرفن دریابل»، نویسنده کتاب ایترپرسیکوم است. از زندگی وی اطلاعات زیادی در دست نیست؛ تنها می‌دانیم که منشی مخصوص «اشتفان کاکاش فن زالان کمنی» یکی از نجبای ناحیه ترانسیلوانی و سفیر امپراتور آلمان، به دربار شاه عباس بوده است. اشتفان کاکاش ماموریت داشت که به دربار تزار روس در مسکو برود و از آن جا با کمک تزار سفر خود به سوی ایران را دنبال کند. وی از پس از انجام ماموریتش در مسکو از راه دریای خزر، به ایران آمد؛ ولی در لنگرود بیمار شد و در لاهیجان درگذشت. همه همراهانش نیز جز ژرژ تکتاندرفن در این سفر هلاک شدند. کاکاش پیش از مرگش ژرژ را مامور ساخت که ماموریتش را دنبال کند و به حضور شاه عباس برود.
وی با راهنمایی سررابرت شرلی که برای بردن او آمد، به قزوین رفت و از آن جا به تبریز، که شاه عباس در آن وقت آن جا بود، اعزام گشت. پس از مدتی که همراه شاه عباس بود و در اردوی جنگی او بود، به اتفاق سفیر دیگری از ایران به نام مهدیقلی بیگ از حضور شاه مرخص شد و از طریق دریای خزر و مسکو به پراگ بازگشت و در ۸ ژانویه ۱۶۰۵ گزارش خود را به امپراتور رودولف دوم تقدیم داشت.
از آن جا که این سفر و اطلاعاتی که در آن گردآوری شد، بسیار جالب بود. ابتدا گزارشی نادرست به نام گزارش فن تکتاندر چاپ شد که به زودی خود او آن را تکذیب کرد و چندی بعد خود او در سال ۱۶۰۹ م این گزارش را در شهر آلتنبورگ آلمان چاپ کرد و چون ظاهرا مورد توجه واقع شد، یک سال بعد آن را دوباره به چاپ رساند.

عناوین مرتبط

[ویرایش]

ایتر پرسیکوم (کتاب)

منبع

[ویرایش]

نرم افزار تاریخ اسلامی ایران، مرکز تحقیقات کامپیوتری علوم اسلامی.جعبه ابزار