چکاوک

ذخیره مقاله با فرمت پی دی افچکاوک پرنده‌اى است خوش آواز که کمى بزرگ‌تر از گنجشک است و تاج بر سر دارد. کشتن و نیز خوردن گوشت چکاوک مکروه است.


معنای لغوی چکاوک

[ویرایش]

چکاوک (قُبرَّه؛ قُنْبَرَه) یا همان کاکلى پرنده‌اى است خوش آواز که کمى بزرگ‌تر از گنجشک است و تاج بر سر دارد
[۱] لغت نامۀ دهخدا، واژه چکاوک
و از آن به مناسبت در باب حج و اطعمه و اشربه نام برده‌اند.

احکام عنوان چکاوک

[ویرایش]

کشتن و نیز خوردن گوشت چکاوک مکروه است. در بعضى روایات- از آن جهت که این پرنده در تسبیح خود بر دشمنان اهل بیت علیهم السّلام لعن مى‌فرستد- از ناسزا گویى و بازیچه قرار دادن آن براى کودکان نهى شده است.
کشتن چکاوک در حال احرام موجب ثبوت کفّاره، و کفّارۀ آن بنابر مشهور یک مُدّ طعام است. مقابل مشهور قول به وجوب یک گوسفند است.

پانویس

[ویرایش]
 
۱. لغت نامۀ دهخدا، واژه چکاوک
۲. مستند الشیعه، ج۱۵، ص۹۱.    
۳. جواهر الکلام، ج۳۶، ص۳۱۳.    
۴. وسائل الشیعه، ج۲۳، ص۳۹۵.    
۵. المبسوط، ج۱، ص۳۴۰.    
۶. جواهر الکلام، ج۲۰، ص۲۴۴.    


منبع

[ویرایش]
فرهنگ فقه مطابق مذهب اهل بیت علیهم السلام،جلد۳ صفحه۱۸۳-۱۸۴.    


جعبه ابزار