پیاده

ذخیره مقاله با فرمت پی دی افپیاده در مقابل سواره به کار می‌رود که از آن به مناسبت در بابهای طهارت، صلات، حج و جهاد سخن رفته است.


پیاده بودن در تشییع جنازه

[ویرایش]

پیاده شرکت کردن در تشییع جنازه مستحب است.

استحباب سلام کردن سواره

[ویرایش]

مستحب است سواره بر پیاده سلام کند.

پیاده بودن در نماز عید

[ویرایش]

پیاده حضور یافتن در نماز عید مستحب است. در اینکه حکم یادشده اختصاص به امام دارد یا همه شرکت کنندگان در نماز مشمول آن هستند، اختلاف است.

پیاده رفتن به حج

[ویرایش]

بنابر مشهور پیاده رفتن به حج به قصد خضوع و خشوع و تحمّل مشقّتِ بیشتر به منظور نیل به قرب الهی ـ درصورتی که موجب ضعف نشود ـ افضل از سواره است؛ ولی چنانچه انگیزه پیاده روی به حج صرفه‏جویی در هزینه باشد، سواره رفتن افضل از پیاده رفتن است.

بلند گفتن تلبیه در حج

[ویرایش]

کسی که پیاده به حج می‏رود مستحب است هنگام احرام تلبیه را با صدای بلند ادا کند.

پیاده بودن در رمی جمرات

[ویرایش]

برخی گفته‏اند: پیاده رمی جمرات کردن افضل از سواره رمی کردن است.

پیاده طواف کردن

[ویرایش]

در وجوب یا استحباب پیاده طواف کردن اختلاف است. بسیاری قائل به استحباب آن هستند.پیاده سعی کردن مستحب است.

سهم غنیمت پیاده در جهاد

[ویرایش]

در گذشته که جنگجویان خود عهده‏دار تأمین ابزار جنگی انفرادی بودند پیاده نظام که بدون مَرکب (اسب) در جهاد شرکت می‏کرد از غنیمت یک سهم داشت و سواره نظام دو سهم.پانویس

[ویرایش]
 
۱. جواهر الکلام ج۴، ص۲۶۵-۲۶۶.    
۲. العروة الوثقی ج۳، ص۲۶.    
۳. جواهر الکلام ج۱۱، ص۳۷۵-۳۷۶.    
۴. جواهر الکلام ج۱۷، ص۳۱۰-۳۱۳.    
۵. جواهر الکلام ج۱۸، ص۲۷۸.    
۶. جواهر الکلام ج۱۹، ص۱۱۰.    
۷. جواهر الکلام ج۱۹، ص۳۵۳.    
۸. جواهر الکلام ج۱۹، ص۴۲۳.    
۹. جواهر الکلام ج۲۱، ص۲۰۱-۲۰۳    


منبع

[ویرایش]
فرهنگ فقه مطابق مذهب اهل بیت علیهم السلام ج۲، ص۲۹۲-۲۹۳.    


رده‌های این صفحه : احکام اموات | جهاد | حج | فقه
جعبه ابزار