پهلو

ذخیره مقاله با فرمت پی دی افپهلو به دو طرف سینه و شکم گفته می شود. از آن به مناسبت در باب‌های طهارت، صلاة و صید و ذباحه سخن گفته شده است.


نحوه خواباندن میّت در قبر

[ویرایش]

واجب است میت مسلمان در قبر به پهلوی راست خوابانده شود.
[۱] مهذب الاحکام،ج۴، ص۱۶۷.


نهادن دو چوب بر پهلوی میّت

[ویرایش]

گذاشتن دو چوب (جریدتین)؛ به قول مشهور یکی بر ‌پهلوی راست و دیگری بر پهلوی چپ میّت در قبر، مستحب است.

بچه مسلمان در شکم زن کافر مرده

[ویرایش]

اگر زن کافر بمیرد و در شکم او بچه‌‌ی مسلمان وجود داشته باشد واجب است او را در قبر به پهلوی چپ، پشت به قبله بخوابانند؛ به‌گونه‌ای که روی بچه به سمت قبله قرار گیرد.

بچه زنده در شکم زن مرده

[ویرایش]

اگر بچه در شکم زن مرده، زنده باشد، پهلوی چپ وی شکافته و بچه بیرون آورده می‌شود. برخی در این جهت، بین پهلوی چپ و راست تفاوت قائل نشده‌اند.

فاصله انداختن بین نافله و فریضه‌ صبح

[ویرایش]

فاصله انداختن بین نافله و فریضه‌ی صبح به دراز کشیدن بر پهلوی راست و خواندن پنج آیه‌ی آخر سوره آل عمران و دعاهای وارد شده، مستحب است.

حالت بازوی مرد در سجده

[ویرایش]

مستحب است مرد نمازگزار هنگام سجده، بازوهای خود را از پهلو جدا نگه دارد.
[۶] توضیح المسائل مراجع،ج۱، ص۶۱۴ م ۱۰۹۱.


حالت دستها در رکوع

[ویرایش]

چسبانیدن دست‌ها بر پهلوی خود در حال رکوع، مکروه است.
[۷] جامع عباسی، ص۵۱.


مراحل به پهلو خوابیدن نماز گزار

[ویرایش]

نمازگزاری که به هیچ وجه قدرت بر ایستادن و نشستن ندارد باید بر پهلو بخوابد؛ لیکن در اینکه نخست باید بر پهلوی راست بخوابد و در صورت عجز از آن، بر پهلوی چپ بخوابد و یا بین آن دو، مخیر است، اختلاف می‌باشد. قول اوّل، مشهور است.

نحر شتر به پهلو خوابیده با کارد

[ویرایش]

فرو بردن کارد در گودی گردن شتری که بر پهلو خوابیده و جلوی بدنش رو به قبله است، اشکال ندارد و با آن، نحر، محقّق می‌شود.
[۹] توضیح المسائل مراجع،ج۲، ص۵۰۹ م ۲۵۹۶.پانویس

[ویرایش]
 
۱. مهذب الاحکام،ج۴، ص۱۶۷.
۲. جواهر الکلام،ج۴، ص۲۴۱.    
۳. العروة الوثقی،ج۲، ص۱۱۷.    
۴. الحدائق الناضرة،ج۳، ص ۴۷۶.    
۵. جواهر الکلام،ج۷، ص۳۵.    
۶. توضیح المسائل مراجع،ج۱، ص۶۱۴ م ۱۰۹۱.
۷. جامع عباسی، ص۵۱.
۸. جواهر الکلام،ج۹، ص۲۶۴-۲۶۵.    
۹. توضیح المسائل مراجع،ج۲، ص۵۰۹ م ۲۵۹۶.


منبع

[ویرایش]
فرهنگ فقه مطابق مذهب اهل بیت علیهم السلام،ج‌۲، ص۲۹۱-۲۹۲‌.    


رده‌های این صفحه : احکام اموات | فقه | نماز
جعبه ابزار