پرواز

ذخیره مقاله با فرمت پی دی افبه پريدن پرواز گفته می‌شود که از آن در باب صید و ذباحه ياد شده است.


پرنده حلال گوشت و حرام گوشت

[ویرایش]

از راه‌هاى تشخيص پرنده حلال گوشت از حرام گوشت ـ در فرض شک در حلّیت و حرمت آن ـ آن است كه اگر هنگام پرواز، بال زدن آن از صاف نگهداشتن بالها بيشتر باشد، حلال گوشت و اگر عكس آن باشد، حرام گوشت است.

← شکار پرنده حلال گوشت


پرندگان حلال گوشت درصورتى با شکار كردن حلال مى‌شوند كه توان پرواز كردن داشته باشند.
[۳] جواهرالكلام، ج۳۶، ص۴۸.


ملخ حلال

[ویرایش]

خوردن ملخى كه هنوز قدرت پرواز ندارد، حرام است.


پانویس

[ویرایش]
 
۱. جواهرالکلام،ج۳۶، ص۳۰۴.    
۲. جواهرالکلام، ج۳۶، ص۵۵.    
۳. جواهرالكلام، ج۳۶، ص۴۸.
۴. جواهرالکلام، ج۳۶، ص۱۷۸.    


منبع

[ویرایش]

فرهنگ فقه مطابق مذهب اهل بیت علیهم السلام، ج۲، ص۲۶۰.    


رده‌های این صفحه : صید و ذباحه | فقه
جعبه ابزار