پاداش دعا (قرآن)

ذخیره مقاله با فرمت پی دی افکسانی که دعا ی مستمر به درگاه خداوند دارند و همواره امید به استجابت دعایشان دارند و از عقاب می‌ترسند از پاداش الهی بهره‌مند خواهند شد.


دعای مستمر

[ویرایش]

دعاى مستمرّ به درگاه خدا به همراه اميد به ثواب و ترس از عقاب الهی عامل بهره‌مندى از پاداش رحمت الهى:
وإسمعيل وإدريس وذا الكفل كلّ مّن الصَّبرين‌• وأدخلنهم فى رحمتنآ إنّهم مّن الصَّلحين‌• فاستجبنا له ووهبنا له يحيى‌ وأصلحنا له زوجه إنّهم كانوا يسرعون فى الخيرت ويدعوننا رغبا ورهبا وكانوا لنا خشعين. و اسماعیل و ادریس و ذا الکفل را (به ياد آور) كه همه از صابران بودند. و ما آنها را در رحمت خود داخل كرديم چرا كه آنها از صالحان بودند. ما دعاى او را مستجاب كرديم، و" یحیی" را به او بخشيديم، و همسرش را براى او اصلاح كرديم، چرا كه آنها در نيكيها سرعت مى‌كردند، و بخاطر عشق (به رحمت) و ترس (از عذاب) ما را مى‌خواندند، و براى ما خاشع بودند (خضوعی توأم با ادب و ترس از مسئوليت).

پانویس

[ویرایش]
 
۱. انبیاء/سوره۲۱، آیه۸۵.    
۲. انبیاء/سوره۲۱، آیه۸۶.    
۳. انبیاء/سوره۲۱، آیه۹۰.    
۴. مکارم شیرازی، ناصر، تفسیر نمونه، ج۱۳، ص۴۸۲.    
۵. مکارم شیرازی، ناصر، تفسیر نمونه، ج۱۳، ص۴۹۰.    


منبع

[ویرایش]

مرکز فرهنگ و معارف قرآن، فرهنگ قرآن، ج۷، ص۱۳۹، برگرفته از مقاله «پاداش دعا».    


رده‌های این صفحه : ثواب | دعا | موضوعات قرآنی
جعبه ابزار