ولایت (ابهام‌زدایی)

ذخیره مقاله با فرمت پی دی افواژه ولایت ممکن است در معانی ذیل به کار رفته باشد:


ولایت (کلام): سزاوارتر بودن برای سرپرستی مسلمانان
ولایت (فقه): سلطه و سلطنت، قدرت شرعی و قانونی مجعول از طرف شارع
ولایت (حقوق): جعل سلطه و اقتدار از جانب قانون بر کسی جهت انجام امور مربوط به غیر


رده‌های این صفحه : ابهام‌زدایی
جعبه ابزار