• خواندن
  • نمایش تاریخچه
  • ویرایش
 

وفاء الوفاء بأخبار دار المصطفی (کتاب)

ذخیره مقاله با فرمت پی دی افوفاء الوفاء باخبار دار المصطفی صلی‌الله‌علیه‌و‌آله‌وسلّم کتابی است که درباره تاریخ شهر مدینه منوره نگاشته شده است. این کتاب گزیده‌ای است از کتابی دیگر با نام « اقتفاء الوفاء باخبار دار المصطفی صلی‌الله‌علیه‌و‌آله‌وسلّم » که توسط علی بن احمد سمهودی نگاشته شده است. مؤلف در خطبه کتاب به نحو اختصار به محتوای کتاب اشاره می‌کند.

فهرست مندرجات

۱ - مطالب کتاب
۲ - منبع

۱ - مطالب کتاب

[ویرایش]

این کتاب مشتمل بر هشت باب ذیل می‌باشد: الباب الاول: فی اسماء هذه البلدة الشریفة. در این باب به نامهایی چون: اثرب (مثل مسجد )، ارض الله، ارض الهجرة، اکالة القری، الایمان، البحره و... اشاره می‌شود. الباب الثانی: فی فضائلها و بدء شانها و ما یؤول الیه امرها و ما یتعلق بذلک. این باب مشتمل بر شانزده فصل می‌باشد. الاول: فی تفضیلها علی غیرها من البلاد، الثانی: فی الحث علی الاقامة بها و... الثالث: فی الحث علی حفظ اهلها و اکرامهم. الرابع: فی بعض دعائه صلی‌الله‌علیه‌و‌آله‌وسلّم لها و لاهلها، الخامس: فی عصمتها من الدجال و الطاعون. السادس: فی الاستشفاء بترابها و تمرها و... الباب الثالث: فی اخبار سکانها فی سالف الزمان و مقدمه صلی‌الله‌علیه‌و‌آله‌وسلّم الیها و... این باب نیز مشتمل بر دوازده فصل می‌باشد. الاول: فی سکانها بعد الطوفان. الثانی: فی سبب سکنی الانصار بها. الثالث: فی نسبهم. الرابع: فی ظهورهم علی الیهود و.... الباب الرابع: فیما یتعلق بامور مسجدها الاعظم و الحجرات المنیفات و... این باب دارای سی و هفت فصل می‌باشد که در آن به معرفی بازار مدینه، منازل مهاجرین و غیره پرداخته می‌شود. الباب الخامس: فی مصلی النبی صلی‌الله‌علیه‌و‌آله‌وسلّم فی الاعیاد... که دارای هفت فصل می‌باشد و در آن به معرفی مصلای اعیاد،مسجد قبا و مسجد ضرار و سایر مساجد پرداخته می‌شود. الباب السادس: فی آبارها المبارکات و العین و الفراس و... این باب دارای پنج فصل می‌باشد. الباب السابع: فی اودیتها و احمائها و بقاعها و جبالها و اعمالها و... که دارای هشت فصل می‌باشد. الباب الثامن: فی زیارته صلی‌الله‌علیه‌و‌آله‌وسلّم که دارای چهار فصل ذیل است: الاول: فی الاحادیث الواردة فی الزیارة نصا. الثانی: فی بقیة ادلتها و بیان تاکید مشروعیتها و... الثالث: فی توسل الزائر و تشفعه به صلی‌الله‌علیه‌و‌آله‌وسلّم الی ربه تعالی و... الرابع: فی آداب الزیارة و المجاورة و التبرک بتلک المساجد و...

۲ - منبع

[ویرایش]

نرم افزار جغرافیای جهان اسلام،مرکز تحقیقات کامپیوتری علوم اسلامی.جعبه ابزار