• خواندن
  • نمایش تاریخچه
  • ویرایش
 

وصیت (ابهام زدایی)

ذخیره مقاله با فرمت پی دی افواژه وصیت ممکن است در معانی ذیل به کار رفته باشد:

وصیت (فقه)، به معنای توصیه و سفارش فردی با فرد دیگر و دارای کاربرد فقهی و قرآنی
وصیت (حدیث)، یکی از اصطلاحات علم حدیث، به‌معنای وصیت شیخ به هنگام مرگ، یا مسافرت به شخصی برای روایت کتاب وی


رده‌های این صفحه : ابهام‌زدایی
جعبه ابزار